Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Under 2024 levereras länets första elbussar

På uppdrag av Region Örebro län har Svealandstrafiken tecknat avtal med den holländska leverantören Ebusco om 23 stycken batteridrivna elbussar. Dessa kommer att trafikera körfälten för Citylinjen (BRT) och levereras under 2024. Samtidigt levereras 13 stycken stadsbussar på el av samma modell.

Idag drivs samtliga bussar inom Länstrafiken med förnybara drivmedel (biogas och biodiesel) men genom att införa eldriven trafik tas ytterligare ett steg mot en helt utsläppsfri kollektivtrafik.

Med en kaross byggd i kompositmaterial har den nya elbussen en väldigt låg vikt och är därmed också energieffektiv. Den går också tyst och mjukt och är utrustad med flera bekvämlighets- och säkerhetsdetaljer, som till exempel kameror istället för speglar och en bredare mittgång.

Snabbussen får en egen design

De nya elbussarna som trafikerar Citylinjen levereras med en egen design, både exteriört och interiört. Detta utifrån ett speciellt framtaget varumärke för snabbussarna (Bus Rapid Transit). Istället för den blå vågen på vit bakgrund, kommer bussen ha en grön linje som löper från fronten och vidare bak på bussen. Den gröna färgen passar ihop med befintliga väderskydd och kommer delvis synas även i digitala skärmar, i tidtabell och på hållplatser.

I samband med att de 23 nya elbussarna sätts i trafik 2024, kommer även motsvarande antal av dagens biogasbussar att flyttas över till Västerås där de fortsätter att tjänstgöra under kommande år.  

Även nya elbussar till övrig stadstrafik

Svealandstrafiken har även beställt ytterligare 13 eldrivna bussar som även de kommer att börja rulla i Örebro stadstrafik under 2024. 

Bussarna har samma tekniska specifikation som de arton meters ledbussar som ska trafikera Citylinjen (BRT). Däremot kommer dessa 13 bussar att färgsättas med den blå vågen och likna nuvarande stadsbussar interiört. Elbussarna som är av modell Ebusco 3.0, har lägre vikt än bussar med förbränningsmotor vilket bidrar till en minskad energiförbrukning. Detta tillsammans med en längre livslängd ger en relativt låg livscykelkostnad. 

-Att det blir fler elbussar från samma leverantör underlättar även verkstadsarbetet och reservdelshanteringen, säger Geert Schaap, chef för Teknik och innovation på Svelandstrafiken. 

Övergången till eldrivna, tysta och avgasfria bussar som laddas nattetid på bussdepån i Bettorp, främjar även en bättre innerstadsmiljö.

 

Observera: Skiss på elbussen som ska trafikera Citylinjen (BRT). 

 

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 22. März 2024