Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Barn- och ungdomshabiliteringen

På Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ger vi behandling och stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, samt deras familjer.

Målgruppen är barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är varaktig och som:

- antas påverka den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen
- kräver att stödet är sammansatt av flera kompetenser över tid
- kräver att stödet förenar kunskap om barns och ungdomars utveckling med kunskap om funktionsnedsättningar och om dess påverkan på utveckling och livsvillkor
- kräver att det vardagliga stödet kompletteras med fördjupad och specialiserad kunskap
- har behov av växlande men långsiktigt stöd från flera verksamheter som behöver samverka

Habilitering ges i form av medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och tekniska insatser.

Det är främst barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, hörselnedsättning, grav synskada, rörelsehinder av olika slag eller en kombination av dessa som är aktuella för vårdåtagande hos oss.

Telefonnummer

019-602 28 00

Telefontider

Måndagar 10:00-12:00

Onsdagar 10:00-12:00

Fredagar 10:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:00-15:00

Texttelefon

019-670 25 10

Telefonnummer

019-602 28 32

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-08:30

Sjuksköterska på barn- och ungdomshabiliteringen kan ge råd, stöd och insatser relaterat till barnets funktionsnedsättning.

För kontakt med sjuksköterska kan du använda e-tjänsten Kontakta oss eller ringa och boka en telefontid på 019-602 28 32. Bokning av telefontid är öppen vardag mellan kl. 07:00-08:30.

Besöksadress

Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Postadress

Box 1613
701 16 Örebro

Vägbeskrivning

www.eniro.se

Vår huvudingång:

Vår huvudingång

Barnhjälpmedelscentralen:

Barnhjälpmedelscentralen

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Telefonnummer

019-602 28 32

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-08:30

Sjuksköterska på Barn- och ungdomshabiliteringen kan ge råd, stöd och insatser relaterat till barnets funktionsnedsättning.

För kontakt med sjuksköterska: Logga in via e-tjänster på 1177 eller ring och boka en telefontid via telefonnumret ovan. Bokning av telefontid är öppen vardag mellan kl. 07:00-08:30.

 

Vid många sjukdomar är kosten en viktig del av behandlingen. Dietisten ger dig råd utifrån ditt sjukdomstillstånd och behov.

Dietisten har kunskaper om barn och ungdomars energi- och näringsbehov. Hon utarbetar kostförslag till dem med kostrelaterade problem. Dietisten förskriver vid behov kosttillägg, berikningsprodukter, sondnäringar och sondnäringspumpar med mera.

Dietisten tar vanligtvis en kostanamnes, det vill säga frågar hur du brukar äta och dricka en vanlig dag. Du får också berätta hur det du äter och dricker påverkar dina besvär. Dietisten ger råd och information och ni kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Boka tid för samtal med dietist

Patienter som är inskrivna hos dietist på barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro kan boka tid för telefonsamtal med dietisten. 

Telefontiden bokar du på nummer: 019-602 28 62

Bokning av telefontid är öppen tisdag och torsdag klockan 07:00-08:30

Basen i vår verksamhet är våra geografiskt indelade team. Dessa finns i Hallsberg, Karlskoga, Nora och Örebro. Teamet följer barnet och familjen under uppväxten.

Tillsammans med familjen gör vi en individuell habiliteringsplan (IHP) där vi sätter upp mål och bestämmer vem som gör vad.

Våra länsgemensamma team Hörsel - och dövverksamhet (HDV) och Neuropsykiatriska teamet (NPT) arbetar i hela länet.

Samverkan

Vi samarbetar regelbundet med specialister inom hälso- och sjukvården som ortopedläkare, handkirurg, barnläkare, barnpsykiater, ögonläkare och urolog med flera.

Om det behövs kan vi erbjuda ortopedrond, handkirurgrond, Botoxrond (botulinumtoxinbehandling) och bedömning av nutritionsgrupp (näringstillförsel).

Vi medverkar i flera olika kvalitetsregister såsom CPUP, MMCUP, ORL registret för hörselnedsättning hos barn samt NMiS neuromuskulära sjukdomar i Sverige ”Svenska Neuroregister".

Vi samarbetar också med kommunernas förskolor, skolor, elevhälsovård, barn och ungdomsboenden, socialtjänst och LSS-enheter.

Besöksadress

Halltorpsvägen 5-7, Örebro

www.eniro.se

Postadress

Box 1613
701 16 Örebro

Hörsel- och dövverksamheten (HDV) är en länstäckande verksamhet. Vi vänder oss till barn och ungdomar upp till och med 21 år som har hörselnedsättning eller är döva. Vi vänder oss också till deras anhöriga.

HDV består av kurator, psykolog, specialpedagog, logoped, teckenspråkslärare och teamsekreterare. Vi samarbetar med Audiologiska kliniken på USÖ. Vid behov samarbetar vi även med arbetsterapeut och sjukgymnast.

Telefonnummer

019-602 28 00

Telefontider

Tisdagar 08:15-09:00

Fredagar 08:15-09:00

Besöksadress

Halltorpsvägen 5-7, Örebro

eniro.se

Postadress

Box 1613
701 16 Örebro

NP-teamet ger habiliteringsinsatser till barn/ungdomar från 7 års ålder som har autismspektrumdiagnos med normalbegåvning.

Teamet arbetar i hela Örebro län.

Vårt uppdrag är att bidra med specialiserad kunskap om barnets funktionsnedsättning, som komplement till andra verksamheters kunnande. Vi ska också samverka med övriga verksamheter som ska vara till stöd för barnets utveckling.

Telefonnummer

0587-842 10

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:00-15:00

Besöksadress

Trängkårsvägen 1, Nora

www.eniro.se

Visa på karta

Postadress

Box 1613
701 16 Örebro

Barn- och ungdomshabiliteringens länsmottagning i Nora.

Vår verksamhet finns på Trängkårsvägen 1 i Nora och här arbetar ett team på cirka 8-10 personer med olika yrkesmässig bakgrund.

Teamet arbetar med familjer som har barn i åldern 0-21 år boende i de kommuner som finns i norra länsdelen: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Man behöver remiss för att få insatser från någon av våra mottagningar.

Besöksadress

Halltorpsvägen 5-7 Örebro

www.eniro.se

Postadress

Box 1613
701 16 Örebro

Telefonnummer

0582-881 70

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:00-15:00

Besöksadress

Hasselvägen 1, Hallsberg

www.eniro.se

Visa på karta

Postadress

Box 1613
701 16 Örebro

Barn- och ungdomshabiliteringens länsmottagning i Hallsberg.

Vår verksamhet finns på Hasselvägen 1 i Hallsberg och här arbetar ett team på cirka 8-10 personer med olika yrkesmässig bakgrund.

Teamet arbetar med familjer som har barn i åldern 0-21 år boende i de kommuner som finns i södra länsdelen: Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Man behöver remiss för att få insatser från någon av våra mottagningar.

Besöksadress

Halltorpsvägen 5-7 Örebro

Postadress

Box 1613
701 16 Örebro

Telefonnummer

0586-660 74

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:00-15:00

Besöksadress

Karlskoga lasarett, Barn- och ungdomshabilitering

www.eniro.se

Visa på karta

Postadress

Box 1613
701 16 Örebro

Barn- och ungdomshabiliteringens länsmottagning i Karlskoga.

Vår verksamhet finns på Karlskoga lasarett, 1 våning upp, och här arbetar ett team på cirka 8-10 personer med olika yrkesmässig bakgrund.

Teamet arbetar med familjer som har barn i åldern 0-21 år boende i de kommuner som finns i södra länsdelen: Degerfors, Karlskoga och Lekeberg.

Man behöver remiss för att få insatser från någon av våra mottagningar.

Barn- och ungdomshabiliteringen har tillgång till ett stort utbud av specialresurser som du utifrån behov kan få hjälp av i din habilitering. Vissa resurser kräver remiss från ditt team och andra kan du ta kontakt med direkt utan remiss. 

Sedan 1994 har Barn- och ungdomshabiliteringarna och ortopedklinikerna i södra Sverige ett gemensamt uppföljningsprogram (CPUP) för barn med cerebral pares eller liknande symtom. I Örebro län har Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) samarbete med Ortopedkliniken och Handkirurgiska kliniken på USÖ.

Syftet med CPUP är:

 • Att genom kontinuerlig standardiserad uppföljning försöka förhindra uppkomst av höftluxation och svåra felställningar i övriga leder.
 • Skapa bästa möjliga funktion och livskvalitet för personer med CP.
 • Att öka kunskapen om CP.
 • Att förbättra samarbetet mellan olika yrkeskategorier kring personer med CP.

Uppföljning

Uppföljningen består av en strukturerad bedömning två gånger om året under de första sex levnadsåren, därefter en gång årligen. Bedömningen utförs av barnets fysioterapeut och arbetsterapeut. Höfter och rygg följs upp med röntgenkontroller.

I CPUP bedömer arbetsterapeut och fysioterapeut olika funktioner som exempelvis förflyttning, handfunktion, kommunikation, ät- och sväljförmåga och rörelseförmågan i armar, rygg och ben. Kognitiva funktioner undersöks vid vissa åldrar av psykolog. Höfter och rygg undersöks vid behov även med röntgen. Operationer och andra behandlingar registreras.

Den här kontinuerliga och standardiserade uppföljningen gör att vi tidigt kan se om något börjar bli sämre.

Behandling

Med olika behandlingsmetoder kan muskelspänningen minskas och muskelförkortning förebyggas och behandlas. Behandlingen omfattar fysioterapi/arbetsterapi som bland annat inriktas på att lära in bra rörelsevanor och viloställningar. Ibland kan behandling med skenor (ortoser), mediciner, behandling med botulinumtoxin eller operation bli aktuellt.

Resultat

CPUP-programmet har hittills nästan helt förhindrat höftluxation. Genom programmet har också betydligt färre barn utvecklat stora kontrakturer (muskelförkortning). Samtidigt har man kunnat minska behovet av ortopediska operationer.

Nationellt kvalitetsregister

CPUP:s databas är ett nationellt kvalitetsregister kontrollerat av Socialstyrelsen. 

Läs mer om kvalitetsregister och registrering

Handverksamheten vid Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar med dig som har en medfödd eller förvärvad nedsättning av handfunktionen. 

Vi följer upp din handmotoriska utveckling för att bedöma om förebyggande åtgärder behöver sättas in för att öka eller bibehålla rörlighet och greppförmåga och minska risken för värk. Det kan handla om operation, hjälpmedel och/eller träning. 

I handverksamheten arbetar arbetsterapeut i samarbete med handkirurg och barnneurolog. Behöver du hjälp av handverksamheten, kontakta ditt arbetslag. 

Kometen är en resurs inom BUH för att ge behandling, konsultation och stöd samt inhämta och förmedla ny kunskap om  kommunikations- och kognitionsstödjande hjälpmedel och strategier.

Kometen arbetar utifrån remiss från teamet kring specifika frågeställningar.
 
Kometen anordnar Öppet hus en gång i månaden där vårdnadshavare, anhöriga och personal kan få hjälp med att ta fram bilder till kommunikationskartor, samtalsapparater, schema och dagböcker. Möjligheten finns också att se och prova programvara till dator och appar till surfplattor. Ingen anmälan krävs.

Individuellt Öppet hus erbjuds till vårdnadshavare. Anmälan sker genom teamet.

Kometens utbildningar och Öppet hus hittar du i kurskatalogen.

En möjlig väg att utveckla samspel

Att vara förälder till barn med funktionsnedsättningar kan ofta innebära att man känner osäkerhet. Som förälder kan man till exempel uppleva att: 

 • Det är svårt att uppfatta barnets/ungdomens svaga signaler
 • Det är svårt att förstå barnets/ungdomens utbrott
 • Det är svårt att veta hur man kan få svar då barnet/ungdomen är alltför passiv
 • Det är svårt att veta hur man kan hantera konflikter och bråk hemma.
 • Det är svårt att veta hur man kan hjälpa sitt barn. 

Marte Meo är ett arbetssätt som gör det möjligt att lära känna och förstå barnets uttryckssätt. Filmkameran är ett hjälpmedel. Vi filmar korta vardagliga stunder av samspel mellan föräldrar och barn.

I de efterföljande träffarna tittar vi tillsammans på filmerna och samtalar om vad som är till hjälp i barnets utveckling. Bildens positiva kraft tillsammans med samtalen ger dig som förälder en möjlig väg att utveckla samspelet med ditt barn.  

Vänd dig till ditt arbetslag på Barn- och ungdomshabiliteringen om du är intresserad av Marte Meo.

MUMS är en länsövergripande specialresurs som skapats i samarbete mellan Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Professioner i MUMS är logoped, fysioterapeut, dietist och psykolog som arbetar del av sin tjänst i MUMS.
Samverkan sker med bland annat nutritionsteamet på Barn- och ungdomskliniken​ USÖ.

MUMS arbetar med barn och ungdomar som har stora svårigheter med ätande, drickande eller med munmotorik/sensorik. Den psykomotoriska utvecklingen är en viktig del i att bedöma barnets ätutveckling.

Barn med ätsvårigheter eller ätovilja remitteras av barnläkare efter medicinsk utredning till nutritionsteamet på Barn- och ungdomskliniken. Vid behov skickas remissen vidare till MUMS-teamet.

Insatser från MUMS kan vara aktuella för barn och ungdomar som har stora svårigheter med:

 • ätoförmåga - barnet har svårt att styra läppar, tunga och käke tillräckligt bra för att kunna äta på ett säkert sätt eller för att få i sig tillräckligt med mat. Barnet kan också har svårigheter att svälja.
 • ätovilja - barnet vill inte äta eller äter för lite trots att barnet kan styra läppar, tunga och käke tillräckligt bra för att hantera maten.

Ätoförmåga eller ätovilja kan visa sig genom svårigheter med:

 • att suga från bröst eller flaska
 • att svälja säkert
 • att gå från flytande till purékost eller från purékost till mat med bitar i
 • samspelet i matsituationen

För barn med ett vårdåtagande på Barn- och ungdomshabiliteringen skrivs remiss av arbetslaget.

Rehabiliteringsteamet riktar sig till barn och ungdomar i Örebro län som fått en förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsskada.

Teamet erbjuder rehabilitering i nära samarbete med familjen, utifrån en tvärprofessionell kompetens med arbetsterapeut, specialpedagog, kurator, logoped, läkare, psykolog och sjukgymnast.

Teamet arbetar i nära samarbete med Barn- och ungdomskliniken.

Upplevelsen är ett centrum för anpassad sinnesstimulering. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna. Här erbjuder vi en annorlunda miljö som lockar till aktivitet, kommunikation, samspel och avslappning.

Upplevelsen

Gruppverksamhet (kurskatalog)

Aktiviteterna i vår katalog är behandlingsinsatser för personen som har kontakt med habiliteringen och som själv har funktionsnedsättning eller som är förälder eller anhörig.

Vissa av våra grupper erbjuds också till de personer som finns i barnets eller ungdomens nätverk såsom assistenter, skolpersonal.

Ny rutin för anmälan till behandlingsinsatsen KONTAKT-Social färdighetsträning i grupp för gymnasieungdomar

Det innebär att anmälan kommer att ske efter individuell behandlingsinsats och bedömning av behandlare i NP-teamet på Barn- och ungdomshabiliteringen alternativt av behandlare på Capio.

Individuell behandlare tar ställning tillsammans med ungdom om KONTAKT-Social färdighetsträning i grupp är en aktuell och lämplig behandlingsinsats.

Till kurskatalogen

För att få komma till Barn- och ungdomshabiliteringen behöver barnet/ungdomen ha genomgått en utredning eller bedömning som påvisar en funktionsnedsättning.

Man kan också lämna in en egen vårdbegäran och bifoga en kopia av utredningen.

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Om ert barn under det senaste året inte haft någon pågående kontakt eller inte har någon planerad kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) kommer vi inte att ta någon förnyad kontakt med er. Det innebär att ni själva ansvarar för att kontakta Barn- och ungdomshabiliteringen om behov uppstår. Ni är fortfarande välkomna att anmäla er till våra kurser.

Erbjudande om tid

Vi skickar erbjudanden om tid och information endast till den adress där barnet eller ungdomen är folkbokförd. Då barnet eller ungdomen blir myndig (över 18 år) adresseras posten i hans eller hennes namn. Om föräldrarna lever separerade och har gemensam vårdnad, ansvarar de själva för att meddela varandra den skickade informationen.

SMS-påminnelser

Om ni har angett ett mobiltelefonnummer till oss så skickas ett påminnelse-SMS ut dagen innan varje inbokat besök. 

SMS skickas till angivet mobilnummer även om besöket avser möte med personal från skola, dagis eller annan verksamhet. Endast ett telefonnummer kan kopplas till denna tjänst.

Om ni inte vill ha SMS-meddelande ska ni kontakta oss.

Om du ska träffa Neuropsykiatriska teamet

Se gärna filmen När du ska till Neuropsykiatriska teamet inför ditt besök hos oss.

Det här är ingången till oss på Halltorpsvägen i Örebro.

Vår huvudingång

Här anmäler du dig när du ska komma på besök!

 

Reception

Väntrum

Väntrum 1-1

Väntrum 1-2

Väntrum 2-1

Väntrum 2-2

Det finns möjlighet till bad under helger med Föreningen autism FA, föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB.

Bassängen

Omklädningsrum 2

Omklädningsrum 3

Omklädningsrum 4

Barnhjälpmedelscentralen

Behandlingsrum

Röda rummet

Rosa rummet

Gula rummet

Blåa rummet

Paviljongen

Lekrum

Konferensrum

Entré

Väntrum

Lekrum

Kommunikationsrum

Behandlingsrum

Entré

Behandlingsrum

Trappa ner till källare

Toalett

Testrummet

Samtalsrum 1

Lekrum

Kök och matrum

Korridor entré

Konferensrum

Kommunikationsrum

Behandlingsrum

Entré

Väntrum

Samtalsrum

Samtalsrum

Konferensrum

Gymnastiksal

Barn- och ungdomshabiliteringen, Karlskoga

Barn- och ungdomshabiliteringen, Karlskoga

Körkortsintyg

Det finns vissa sjukdomar och medicinska förhållanden som gör att Transportstyrelsen kan kräva att du skickar in ett särskilt läkarintyg. Vid missbruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller andra droger kan Transportstyrelsen kräva att du tar prover och skickar in ett läkarintyg för att visa att du är nykter.

ADHD, autismspektrumtillstånd och liknande diagnoser samt psykisk utvecklingsstörning

Du som har en pågående kontakt med allmänpsykiatrin för vuxna, barn- och ungdomspsykiatrin (bup) eller har en pågående kontakt eller är känd sedan tidigare på vuxenhabiliteringen eller barn-och ungdomshabiliteringen i Region Örebro län kan diskutera körkortsintyg med din vårdkontakt.

Du som inte har en pågående kontakt hänvisar vi till privata vårdgivare.

Nedsatt syn

Skicka den anmodan om synundersökning som du har fått från Transportstyrelsen till Ögonkliniken på adress: Ögonkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85  Örebro

Vi skickar dig därefter en kallelse med tid för undersökning.

Alkohol och droger

Du som bor i Örebro län och har fått ett föreläggande eller beslut från Transportstyrelsen om att inkomma med läkarintyg för att påvisa nykter- och drogfrihet gällande alkohol, narkotika samt anabola androgena steroider kan vända dig till någon av de privata aktörer som finns för utfärdande av körkortsintyg. 

Information om medicinska krav för körkort samt kontakt för frågor och svar finns på Transportstyrelsen webbplats. 

Avgifter för intyg

På 1177.se hittar du uppgifter om avgifter för intyg.

Förnya ditt recept hos den mottagning där du har fått det

Kontakta den mottagning/enhet där du har fått ditt läkemedelsrecept för att förnya det. 

Du kan använda e-tjänsten Förnya recept. Om din läkare godkänner förfrågan skickar hen receptet till ett apotek där du kan hämta ut läkemedlet. Skulle din förfrågan nekas får du information även om detta. 

Alla mottagningar förnyar inte recept via nätet. Om mottagningen inte förnyar recept via nätet behöver du kontakta den genom att ringa. Däremot kan du inte mejla på grund av patientsekretessen. 

Hitta din mottagning/enhet

Förnya recept på nätet - så gör du (1177.se)

Är du osäker på om du har uttag kvar på ditt recept?

Genom att logga in på 1177.se kan du som är över 18 år se om du har uttag kvar på ditt recept, vilka läkemedel du har hämtat ut och hur nära du är att få frikort för läkemedel.

Läkemedelstjänster på nätet - så gör du (1177.se)

Finns medicinen på mitt apotek?

På läkemedels-webben FASS för allmänheten kan du söka på läkemedlets namn (eller den verksamma substansens namn om det inte spelar någon roll vilket varumärke medicinen har) för att se om medicinen finns inne på ditt apotek. Du kan också söka på närmaste apotek som har medicinen i lager.

FASS för allmänheten

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv. Prata gärna med din behandlande enhet eller vårdcentral om dina behov.

Hjälpmedelsutbud

På 1177.se finns information om olika former av hjälpmedel och stöd.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

När du besöker vården får du ofta betala en besöksavgift. Det skiljer mellan kostnad för besök och kostnad för hjälpmedel. Vissa hjälpmedel har avgift. Avgifter för hjälpmedel (1177.se)

Så här går det till att få ett hjälpmedel

Här beskriver vi hur det går till att få ett hjälpmedel i vårt län (1177.se)

Förändra eller justera ett hjälpmedel

Om du vill förändra, justera eller inte är nöjd med ditt hjälpmedel så ska du ta kontakt med den person som hjälpte till att prova ut hjälpmedlet. Personen kallas ofta för förskrivare.

Centrum för hjälpmedel lånar ut personliga hjälpmedel till dig som är bosatt i Örebro län.

På barn- och ungdomshabiliteringen jobbar vi mest konsultativt, det innebär att vi ger råd och stöd till er föräldrar och andra personer i ditt barns omgivning kring ditt barns kommunikation. För att ge råd och stöd träffar vi ditt barn för utredning av språk- och kommunikationsförmåga. Tillsammans med er diskuterar vi sedan hur vi kan underlätta för ditt barn att komma igång med kommunikationen. Vi erbjuder även kurser för mer kunskap kring kommunikation, se kurskatalogen.

På Barn- och Ungdomshabiliteringen har vi en teckenspråkslärare. Logopeden hjälper dig att komma igång att använda tecken när barnet är litet.

Genom att använda tecken tidigt kan barnet upptäcka glädjen att göra sig förstådd vilket stimulerar den fortsatta tal- och språkutvecklingen. Tecken hämmar inte talutvecklingen utan är ett komplement till tal samt en väg till att utveckla talat språk.

Teckenspråksläraren utbildar i svenskt teckenspråk eller Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) beroende på vilket behov ni har.

Övergång till Vuxenhabiliteringen

När du slutar gymnasieskolan/gymnasiesärskolan avslutas vårdåtagandet på Barn- och ungdomshabiliteringen. Du har då möjlighet att söka fortsatt stöd vid Vuxenhabiliteringen. Remiss dit kan skrivas av någon vid Barn- och ungdomshabiliteringen i samråd med dig och dina föräldrar eller God man.

Man har även möjlighet att skicka in en egen vårdbegäran till Vuxenhabiliteringen.

Vuxenhabiliteringen gör sedan en bedömning av om du har rätt till insatser från dem.

Om du inte önskar kontakt med Vuxenhabiliteringen direkt efter avslutad skolgång, men får behov av deras stöd senare i livet, så finns möjlighet att själv söka sig dit.

Arbeta eller studera

Yrkesvalsläraren på gymnasieskolan/gymnasiesärskolan kan hjälpa till med anmälan till Arbetsförmedlingen. På Arbetsförmedlingen finns särskilda samordnare för unga med funktionsnedsättning.

För dig som har diagnos intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd, AST, och därmed tillhör personkrets 1 enligt LSS, finns möjlighet att ansöka om sysselsättning inom daglig verksamhet. Ansökan görs hos LSS-handläggaren i din kommun. 

Om du gått gymnasieskolans nationella program kan du söka till utbildning på universitetet. Personer med funktionsnedsättning kan få stöd på olika sätt från t ex Funka på Örebro universitet.

Du kan också välja att studera på folkhögskola. Flera folkhögskolor har kurser riktade till studerande med olika funktionsnedsättningar. Läs mer på www.folkhogskola.nu

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidraget upphör från och med juli månad det år du fyller 19 år. Därefter har du möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning, merkostnadsersättning och bostadstillägg hos Försäkringskassan som beslutar vad du har rätt att få.

Boendeformer och boendestöd

För dig som behöver stöd i ditt boende finns möjlighet att bo i gruppbostad eller servicebostad. Intresseanmälan om sådan bostad görs, gärna några år i förväg, till LSS-handläggare i din kommun. När det börjar bli aktuellt att flytta görs en formell ansökan till LSS-handläggaren.

För dig som klarar eget boende, men behöver lite stöd och hjälp, finns möjlighet att söka boendestöd. 

Det finns även korttidsvistelse för vuxna. Är du intresserad av detta kontakta LSS-handläggare i din kommun. 

Kontaktperson eller ledsagare

Även som vuxen kan du som behöver få hjälp av en kontaktperson eller ledsagare. Kontakta LSS-handläggaren i din kommun. 

God man eller förvaltare

När du är myndig men behöver hjälp med att sköta din ekonomi och bevaka dina rättigheter gentemot till exempel myndigheter, kan du få en God man eller förvaltare. Kontakta överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun för mer information. 

Körkort och bilstöd

Alla har rätt att ansöka om körkortstillstånd men alla beviljas inte tillstånd. Ansökan gör du till Transportstyrelsen. Det finns vissa trafikskolor i landet som har anpassad utbildning för personer med funktionsnedsättning.

Under vissa omständigheter kan du ha rätt till ett ekonomiskt bidrag för bil. 
Ansökan om bilstöd görs hos Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till bilstöd och bidragets storlek. 

Tandvård

Om du har pågående insats via LSS kan du från det år du fyller 24 år ha rätt till tandvårdsstöd. Tag kontakt med kommunens LSS-handläggare för ytterligare information och ansökan.

Sex och samlevnad

På webbplatsen umo.se kan du läsa om kärlek, sex, kroppen och annat som är vanligt att fundera över när man är ungdom eller ung vuxen. Här hittar du också Region Örebro läns ungdomsmottagningar dit du kan vända dig för exempelvis rådgivning kring preventivmedel.

Barnkonventionen

FN:s Barnkonvention är en överenskommelse mellan länder om hur barn och ungdomars rättigheter ska tas tillvara. www.barnombudsmannen.se

Barn- och ungdomsrådet

Det är viktigt att barn och ungdomar får komma till tals i frågor som rör dem.

På Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) finns därför ett barn- och ungdomsråd som består av barn och ungdomar som har insatser från Barn- och ungdomshabiliteringen.

Vi träffas två gånger per termin. På träffarna samtalar vi om olika frågor som till exempel hur det är att komma till Barn- och ungdomshabiliteringen.

Vill era barn/ungdomar vara med i barn- och ungdomsrådet? Meddela ert team.

Barnrättsombud

Det finns tre barnrättsombud på Barn- och ungdomshabiliteringen som har som uppgift att stimulera till att barnkonventionen tillämpas i det vardagliga arbetet.

Barnrättsombuden heter Ann-Christin "Anki" Berlin, Jane Viding och Emily Lowe.

Brukarrådet på Barn- och ungdomshabiliteringen samlas 4 gånger per år. Från Barn- och ungdomshabiliteringen deltar verksamhetschef, enhetschef och någon mer medarbetare beroende på aktuell information.

Inbjudan till Brukarrådet går till representanter för:

Attention Örebro län
Autism, Aspergerföreningen
DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
FSDB - Föreningen Sveriges dövblinda
FUB - Riksförbund för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
HRF - Hörselskadades riksförbund
RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
SRF - Synskadades riksförbund 

Om båda föräldrarna går på en kurs/deltar i en grupp kan en av er ta ut tillfällig föräldrapenning och den andre en kontaktdag. Man kan också välja att båda tar ut kontaktdagar.

Kontaktdag kan tas ut av de föräldrar vars barn tillhör LSS personkrets.

Ansökan om kontaktdag

Denna ansökan görs till Försäkringskassan och den kan göras muntligt. En handläggare måste ha beviljat ansökan innan utbildningen sker. Som underlag för beslut behövs inget läkarintyg. Det räcker att skicka in kopia av inbjudan till gruppen.

Ansökan om Tillfällig föräldrapenning (TFP)

Om en förälder vill ta ut tillfällig föräldrapenning och har vårdbidrag måste kontroll ske om vad som ingår i bedömningen för vårdbidraget. Har man tagit upp tid för utbildning/kurs i sin ansökan kan inte tillfällig föräldrapenning beviljas.

Om båda föräldrarna vill ta ut föräldrapenning måste ett läkarintyg finnas som styrker att behovet finns att båda deltar i gruppen/utbildningen.

På Barn- och ungdomshabiliteringen anordnar vi syskongrupper där syskon till barn/ungdomar med funktionsnedsättning får träffas. Syftet är att lära känna andra barn i liknande situation, att få information om syskonets diagnos och att få prata om hur det är att ha ett syskon med funktionsnedsättning. I vissa fall kan syskon även erbjudas individuella samtal hos psykolog.

Dokument och blanketter för vårdgivare

Fyll gärna i remissen elektroniskt. Remissen ska av sekretesskäl inte skickas elektroniskt. Bifoga fullständig utredning till remissen. Vi behandlar inte remissen förrän vi har tillgång till fullständig utredning.

 

Forskning

Forskningsprojekt på Barn- och ungdomshabiliteringen

 

Kontakt för studerande

Ansvariga för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hos oss är:

Ellen Brengdahl

Arbetsterapeut

Studentansvarig psykologer

Linnea Waern

Psykolog

Studentansvarig sjukgymnaster

Anna Fritz Nilsson

Leg sjukgymnast