Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Jobba inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården är den största verksamheten inom Region Örebro län med ungefär 8 000 anställda.

Vi driver tre akutsjukhus, ett 20-tal vårdcentraler, öppen- och slutenvårdspsykiatri inklusive akutpsykiatri samt en habiliteringsverksamhet för patienter med funktionsnedsättningar. Klinisk forskning är en integrerad del av hela vår verksamhet.

 

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Samstag, 16. Januar 2021