Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search
1177 på telefon Region Örebro län
Anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Arbetsterapeuter på Karlskoga lasarett
Arbetsterapeuter på Lindesbergs lasarett
Arbetsterapeuter på Universitetssjukhuset Örebro
Asyl-och invandrarhälsan Region Örebro län
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Bassängverksamhet på sjukhuset
Bårhus och visningsrum på Karlskoga lasarett
Bårhus och visningsrum på Lindesbergs lasarett
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för sällsynta diagnoser
Dietist på Karlskoga lasarett
Dietist på Lindesbergs lasarett
Dietister i Region Örebro län
Dietister på Universitetssjukhuset Örebro
Digitala levnadsvanemottagningen
Digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år
Familjecentraler
Familjerådgivningen
Funktionshinderkonsulent
Fysioterapeut på Karlskoga lasarett
Fysioterapeut på Lindesbergs lasarett
Fysioterapins bassäng Universitetssjukhuset Örebro
Hjärnskadekoordinator
Kontaktcenter Region Örebro län
Kuling-stödgrupp vid psykisk sjukdom hos en förälder i familjen
Kuratorer på Karlskoga lasarett
Kuratorer på Lindesbergs lasarett
Kuratorer på USÖ
Lekterapin USÖ
Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga
Nyckelfonden
Närsjukvårdsteamet västra länsdelen
Palliativa teamet Karlskoga lasarett
Paramedicinska teamet Lindesbergs lasarett
Patientbibliotek USÖ
Patientbiblioteket Karlskoga lasarett
Patientbiblioteket Lindesbergs lasarett
Patientnämnden
Privata vårdgivare
Psykiatriska akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård, Region Örebro län
Sjukhuskyrkan Karlskoga lasarett
Sjukhuskyrkan Lindesberg
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Smittskydd
Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam SPOT - Norra länsdelen
Spärra journal och begär loggutdrag
Stroketeam Karlskoga lasarett
Stroketeamet Lindesbergs lasarett
Tolkcentralen
Ungdomsmottagningar i Örebro län
Vaccinationsmottagning Capio
Vaccinationsmottagningen västra länsdelen
Vaccinationsmottagningen Örebro
Venöst centrum Karlskoga lasarett
Vårdcentralernas digitala psykologmottagning
Vårdgarantienheten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Vårdsamordnare på vårdcentraler

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 2. März 2023