Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search
1177 på telefon Region Örebro län
Anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Asyl-och invandrarhälsan Region Örebro län
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Bassängverksamhet på sjukhuset
Blodgivarinformation - Ge Blod
Bårhus och visningsrum på Karlskoga lasarett
Bårhus och visningsrum på Lindesbergs lasarett
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för sällsynta diagnoser
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietister i Region Örebro län
Dietister på sjukhuset
Digitala levnadsvanemottagningen
Digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år
Familjecentraler
Familjerådgivningen
Funktionshinderkonsulent
Fysioterapeut på sjukhuset
Fysioterapeut på sjukhuset
Fysioterapins bassäng Universitetssjukhuset Örebro
Hjärnskadekoordinator
Kontaktcenter Region Örebro län
Kuratorer på Karlskoga lasarett
Kuratorer på Lindesbergs lasarett
Kuratorer på USÖ
Lekterapin USÖ
Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga
Nyckelfonden
Nyckelfonden
Närsjukvårdsteamet västra länsdelen
Palliativa teamet Karlskoga lasarett
Paramedicinska teamet Lindesbergs lasarett
Patientbibliotek USÖ
Patientbiblioteket Karlskoga lasarett
Patientbiblioteket Lindesbergs lasarett
Patientnämndens kansli
Privata vårdgivare
Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård
Sjukhuskyrkan Karlskoga lasarett
Sjukhuskyrkan Lindesberg
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Smittskydd
Spärra journal och begär loggutdrag
Stroketeam Karlskoga lasarett
Stroketeamet Lindesbergs lasarett
Tolkcentralen
Ungdomsmottagningar i Örebro län
Vaccinationsmottagning Capio
Vaccinationsmottagningen västra länsdelen
Vaccinationsmottagningen Örebro
Venöst centrum Karlskoga lasarett
Vårdcentralernas digitala mottagning
Vårdsamordnare på vårdcentraler
Vårdslussen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 2. März 2023