Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Vårdsamordnare på vårdcentraler

Om du efter att ha varit inlagd på sjukhus har ett fortsatt vårdbehov samt behov av olika stödinsatser kommer du att erbjudas ett möte för att planera detta. Vid detta möte deltar representanter från hälso- och sjukvården och från din kommun. Det är vårdsamordnaren på den vårdcentral där du är listad som kallar till mötet. Tillsammans med dig görs en så kallad samordnad individuell plan – även kallad SIP.

En SIP kan också göras när behov av samordning av vård och olika stödinsatser uppstår och kan påkallas av dig eller av en närstående. Kontakta vårdsamordnaren på den vårdcentral där du är listad. Telefonnummer hittar du i listan nedan, klicka på den vårdcentral som du är listad på. 

Telefonnummer

019-602 29 19

Telefonnummer

079-065 55 79

Telefonnummer

0586-660 10

Telefonnummer

019-602 43 00

Telefonnummer

0586-665 78

Telefonnummer

019-602 44 60

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

Telefonnummer

0582-881 44

Telefonnummer

0585-883 33

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

Telefonnummer

072-147 93 09

Telefonnummer

0591-685 21

Telefonnummer

019-602 95 85

Telefonnummer

0586-668 88

Telefonnummer

0580-887 94

Telefonnummer

072-143 96 39

Telefonnummer

0584-882 05

Telefonnummer

019-602 47 00

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

Telefonnummer

0581-855 88

Telefonnummer

019-602 95 85

Telefonnummer

076-540 11 31

Telefontider

Måndag-Fredag 07:30-11:00

Telefonnummer

019-602 34 89

Telefonnummer

0586-488 00

Telefonnummer

072-084 86 70

Telefontider

Måndagar 10:30-11:30

Tisdagar 10:30-11:30

Fredagar 10:30-11:30

Telefonnummer

0581-858 31

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-16:00

Fredagar 07:00-12:00

Telefonnummer

019-602 88 96

Telefonnummer

019-602 83 64

Telefonnummer

019-602 04 00

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 1. August 2023