Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Patientsamverkan och brukarråd

För att kunna utveckla hälso- och sjukvården och göra rätt prioriteringar är patienternas inflytande och delaktighet en viktig del.

Verksamheterna i hälso- och sjukvården för dialog med representanter för länets patient- och brukarorganisationer till exempel vid projekt, större utrednings-/utvecklingsarbeten och andra betydande förändringar i verksamheten.

Psykiatrins verksamheter och verksamheterna inom habilitering och hjälpmedel träffar representanter för flera av länets patient- och brukarorganisationer regelbundet vid brukarråd.

Kontakta gärna din lokala patient- eller brukarorganisation för att få veta mer om vilka frågor som är aktuella och för att kunna vara med och påverka.

Brukarråd

På brukarrådet träffas representanter för brukarorganisationen och företrädare för verksamheten regelbundet. Brukarrådet är ett forum för utbyte av tankar, idéer och erfarenheter. Verksamheten får ta del av den kunskap och de erfarenheter brukarorganisationen har om patienternas behov och har bättre möjlighet att göra rätt prioriteringar och utveckla verksamheten på bästa sätt.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 18. März 2021