Logo for the website Logo for the website

Har du fått dubbla fakturor från Region Örebro län?

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-08-30 10:58

Vid Region Örebro läns fakturering i augusti har personer som är födda dag 11-20 i månaden av misstag fått två fakturor gällande samma avgift. Fakturornas förfallodatum är 2021-10-01.

Har du fått två fakturor ska du bara betala en av dem. Välj att betala den faktura som har lägst fakturanummer. Du kommer inte att debiteras någon påminnelseavgift för den andra av de två fakturorna.

Om du har betalat bägge fakturorna

Då behöver du kontakta Region Örebro län och lämna dina bankkontouppgifter för att pengarna ska kunna betalas tillbaka. Du når oss på telefonnummer 019-602 17 91, med öppettider vardagar kl. 9-11.

Vid betalning med autogiro kommer endast betalningen av den korrekta fakturan godkännas. Det blir med andra ord ingen dubbelbetalning vid autogiro.

Region Örebro län beklagar det inträffade.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 31, 2021