Logo for the website Logo for the website

Region Västerbotten och Region Örebro län tar fram kunskapsunderlag om tillgänglighet till nya läkemedel för patienter i Sverige

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-07-14 01:11

Region Västerbotten och Region Örebro län har tagit fram ett kunskapsunderlag om tillgänglighet till läkemedel för patienter i Sverige i syfte att öka förståelsen för hur det svenska systemet för läkemedel ser ut.

Kunskapsunderlaget som nu tagits fram lyfter olika dimensioner av tillgänglighet till läkemedel från den svenska hälso- och sjukvården och bemöter även läkemedelsindustriföreningens slutsatser från ”Patients W.A.I.T. Indicator 2020 Survey” som den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA sammanställer årligen. Utifrån denna påstår den svenska läkemedelsindustriföreningen att endast sex av tio läkemedel finns tillgängliga för patienter i Sverige och att Sverige hamnar på efterkälken jämfört med andra europeiska länder.

- Vi är medvetna om att det svenska systemet inte är perfekt men ser också att det finns ett stort behov av ökad förståelse för hur tillgängligheten till läkemedel verkligen fungerar i Sverige. Vi är måna om att den bild som målas upp av svensk hälso- och sjukvård är korrekt och nyanserad, så att systemet kan stärkas där det idag finns verkliga brister,” säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län.

Läs hela kunskapsunderlaget här: 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, July 14, 2021