Logo for the website Logo for the website

105. Selektivt ätande vid autism (juni)

Gruppen genomförs digitalt

Riktar sig till

Förälder/ar

För föräldrar till barn och ungdomar i Neuropsykiatriska teamet med diagnos autism och normalbegåvning.

Syfte

Att få ökad förståelse för sambandet mellan autism och svårigheter med maten.

Tid

Tisdag 14 juni kl. 09:00-11:30

Sista anmälningsdag

2022-05-15

Ytterligare information

Digital föresläsning med möjlighet att ställa frågor i chatten.

Kursansvarig

Daniela Fagerholm

Logoped

Kursledare

Daniela Fagerholm

Logoped

Erica Granlund

Logoped