Logo for the website Logo for the website

106. Sömnproblem vid autism (mars)

Gruppen genomförs digitalt

Riktar sig till

Förälder/ar

För föräldrar till barn och ungdomar i åldern 7-21 med diagnos autism och normalbegåvning.

Syfte

Att få ökad förståelse för sömnproblem vid autism samt få praktiska verktyg.

Ytterligare information

Föreläsning

Tid

Onsdag 2 mars kl. 09:00-12:00

Sista anmälningsdag

2022-02-06

Kursansvarig

Åsa Atterstig

psykolog

Kursledare

Åsa Atterstig

psykolog

Hampus Filipsson

Arbetsterapeut