Logo for the website Logo for the website

75. Introduktion i svenskt teckenspråk inför TUFF (nyanlända) januari

Gruppens syfte är att förbereda föräldrar för Teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF.

Sat 01 Jan - Wed 01 Jun 2022
00:00 - 00:00
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro

Riktar sig till

Anhörig, Förälder/ar

Föräldrar som kommunicerar på annat talspråk än svenska som har barn som har en hörselnedsättning eller som är döva. Gruppen startar på nybörjarnivå. Det krävs inga förkunskaper i svenskt teckenspråk för att delta i denna gruppbehandling. 

Syfte

Gruppens syfte är att förbereda föräldrar för Teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF.

Gruppen går ut på att utveckla en tillit till sin förmåga att kommunicera på svenskt teckenspråk i vardagssituationer. Detta gör vi genom att lära oss det svenska teckenspråkets grammatik, bygga upp ett teckenförråd och använda dessa kunskaper i samtal fär att skapa vanor för att använda svenskt teckenspråk i vår vardag. Gruppen ger även deltagarna möjlighet att reflektera kring livsvillkor för döva och andra teckenspråkiga. 

Startdatum

2022-01-01

Löpande antagning 

Ytterligare information

Antagning sker löpande. För information om datum, tider och anmälan kontakta gruppansvarig.

Så länge restriktioner för minskad smittspridning av Corona/Covid-19 gäller så ges behandling individuellt. 

Ida Moberg är lärare i svenskt teckenspråk och TAKK

Kursansvarig

Ida Moberg

Specialpedagog

Kursledare

Ida Moberg

Specialpedagog