Logo for the website Logo for the website

Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen (över 18 år) och har bestående funktionsnedsättning. Hos oss kan du få habilitering och rehabilitering utifrån dina behov.

Vuxenhabiliteringen vänder sig främst till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum-tillstånd, förvärvad hjärnskada eller rörelsehinder, exempelvis till följd av neurologisk sjukdom.

Utifrån behov erbjuder vi
-Information och behandling utifrån funktionsnedsättningen
-En re-/habiliteringsplan som passar dig
-Stödsamtal – även till anhörig
-Hjälpmedel, anpassningar och träning vid behov för ett fungerande vardagsliv
-Utbildning och konsultation till personal och personliga assistenter
-Råd i hälsofrågor
-Hjälp vid kontakter med andra vårdgivare och med myndigheter

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephonenumber' for 'English']

019-602 94 00

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephone-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-14:30

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/business-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 08:00-16:45

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/fax' for 'English']

019-10 07 72

[Missing text '/views/unitpage/index/visiting-address' for 'English']

Vuxenhabiliteringen, Karlahuset, Folkungagatan 33, Örebro.

Huvudentré Karlahuset:

Huvudentré Karlahuset

Huvudentré Lilla Karla (Älvtomtagatan):

Huvudentré Lilla Karla (Älvtomtagatan)

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/visiting-adress' for 'English']

Vuxenhabiliteringen Hasselvägen 1 Hallsberg

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/show-on-map' for 'English']

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/postal-address' for 'English']

Vuxenhabiliteringen
Box 1613
701 16 Örebro

Mottagnings-/Öppettider enligt överenskommelse.

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/visiting-adress' for 'English']

Vuxenhabiliteringens Länsmottagning i Karlskoga. Vår verksamhet finns på Karlskoga lasarett, 1 våning upp

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/show-on-map' for 'English']

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/postal-address' for 'English']

Vuxenhabiliteringen
Box 1613
701 16 Örebro

Mottagnings-/Öppettider enligt överenskommelse.

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/visiting-adress' for 'English']

Vuxenhabiliteringen Banvägen 24 A Lindesberg

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/show-on-map' for 'English']

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/postal-address' for 'English']

Vuxenhabiliteringen
Box 1613
701 16 Örebro

Mottagnings-/Öppettider enligt överenskommelse.

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/visiting-adress' for 'English']

Vuxenhabiliteringen Trängkårsvägen 1 Nora

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/show-on-map' for 'English']

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/postal-address' for 'English']

Vuxenhabiliteringen
Box 1613
701 16 Örebro

Mottagnings-/Öppettider enligt överenskommelse.

Kurser och grupper

Här hittar du Vuxenhabiliteringens utbud av kurser och grupper:

Kurskatalog Vuxenhabiliteringen

Inom Vuxenhabiliteringen finns även dessa resurser: Afasihuset, läkare, logoped, Upplevelsen, Musikupplevelsen.
 

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephonenumber' for 'English']

076-021 17 18

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/visiting-adress' for 'English']

Afasihuset Järntorgsgatan 12, 1 tr 703 61 Örebro

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/show-on-map' for 'English']

Afasihuset är en gruppverksamhet för dig som är vuxen med afasi i Örebro län. Du ska ha behov av fortsatt kommunikativ, språklig, kognitiv och psykosocial träning efter avslutad akut hälso- och sjukvård och rehabilitering på sjukhus.

Afasihuset drivs av Afasiföreningen i Örebro län och finansieras av Region Örebro län och Örebro kommun.

För mer information, kontakta Afasihuset på tel 0760-21 17 18 eller via e-post afasihuset@regionorebrolan.se

Våra läkare är ett komplement till den ordinarie sjukvården inom Region Örebro Län. Vi arbetar för hela länet men är placerade på Karlahuset i Örebro. Medicinförskrivning ingår inte i uppdraget.

Vi arbetar konsultativt och samverkar med vårdgivare inom primärvård, kommun, specialistsjukvård, LSS-handläggare och boendepersonal.
Vi utfärdar läkarintyg och utlåtanden relaterade till funktionsnedsättningen för de personer som är aktuella på Vuxenhabiliteringen.

Musikupplevelsen vänder sig till dig som är patient på Vuxenhabiliteringen. Tillsammans med oss kan du arbeta med många olika områden till exempel kommunikation, motorik, känslor, minnesträning och självförtroende.

För att gå i musikterapi krävs det inga musikaliska färdigheter/förkunskaper. Musiken används som ett redskap och anpassas efter varje individ.

Kommunikation

Med musikens hjälp kan man uttrycka sig utan att använda det talade språket.

Motorik

Musik motiverar till rörelse, som att använda kroppen när man dansar eller när man spelar på ett instrument. Det kan också gälla andningsträning, genom att man använder blåsinstrument eller sjunger.

Känslor

Genom att sjunga, spela eller lyssna på musik kan man både uttrycka och uppleva känslor.

Minnesträning

När man sätter melodi till ord kan det vara lättare att komma ihåg orden. En sångtext eller instrumental musik kan också hjälpa dig att minnas tiden som varit.

Självförtroende

Du kan tillsammans med oss få möjlighet att lära dig att spela ett instrument eller skriva en egen sång utan förkunskap. Musikterapin är en lugn och trygg miljö där du kan öva på att ta plats.

Remiss till Musikupplevelsen

Din teamkontakt på Vuxenhabiliteringen kan hjälpa dig att få en remiss till Musikupplevelsen.

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/visiting-adress' for 'English']

Upplevelsen, Vuxenhabiliteringen, Folkungagatan 33, Karlahuset, Bottenvåningen, Orange Entré.

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/show-on-map' for 'English']

Upplevelsen är ett centrum för anpassad sinnesstimulering. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna. Här erbjuder vi en annorlunda miljö som lockar till aktivitet, kommunikation, samspel och avslappning.

Upplevelsen är till för dig som har en funktionsnedsättning och är patient på Barn- och ungdomshabiliteringen eller Vuxenhabiliteringen. Vi arbetar enligt Sensory Integration teorin och Snoezelenmetoden.

Vi erbjuder dig

 • Elva olika rum/miljöer där du får uppleva bland annat färg, form, musik och vibrationer
 • Ett aktivitetsrum med studsmatta, gungor och olika hinderbanor för att utmana muskel- och balanssinnet
 • Vita och mörka rum med vattensängar. Här kan du få "känna" musiken och titta på bildspel
 • Bollhav för stimulans av känsel
 • En annorlunda miljö som lockar till kommunikation, samspel och avslappning
 • Möjlighet till behandling och träning utifrån dina behov
 • Tillgång till Karla trädgård - en terapiträdgård

Remiss till Upplevelsen

Du behöver remiss från ditt team på Barn- och ungdomshabiliteringen eller Vuxenhabiliteringen för att komma till Upplevelsen.

För att bli patient hos oss behöver vi en remiss. Den kan skrivas av en annan vårdgivare eller av dig själv (egen vårdbegäran). Remissen måste alltid styrkas genom en utredning som beskriver din funktionsnedsättning.

Det är främst personer med intellektuell funktionsnedsättning, diagnos inom autismspektrum, förvärvad hjärnskada, rörelsehinder av olika slag eller en kombination av dessa som är aktuella för vårdåtagande på Vuxenhabiliteringen.

Vuxenhabiliteringens insatser ersätter inte annan hälso- och sjukvård eller habilitering och rehabilitering som man kan få genom annan specialistsjukvård, primärvård och i kommunen.

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

De flesta barn och ungdomar som får insatser av Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) under uppväxtåren har kvarstående funktionsnedsättning. Det gör att man kan behöva insatser även som vuxen från Vuxenhabiliteringen (VUH).

Varje år ordnar Vuxenhabiliteringen därför en informationsträff för ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar/närstående.

Informationsträffen hålls på fyra orter i länet: Örebro, Hallsberg, Nora och Karlskoga och vi skickar ut kallelse till alla berörda.

Du som är patient från annat län kan inte använda dig av e-tjänsten egen vårdbegäran, utan måste skicka in en pappersblankett.

Blanketter för egen vårdbegäran

På Vuxenhabiliteringen har vi mycket erfarenhet av att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism, neurologisk sjukdom eller förvärvad hjärnskada. Vi erbjuder information, råd, stöd och behandling som har med din funktionsnedsättning att göra.

Vuxenhabiliteringens team för intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dig som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism eller fysisk funktionsnedsättning.

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning träffar oss som jobbar i IF-teamet.

Du kan träffa oss på vår mottagning i Karlahuset på väster i Örebro och på våra adresser i länsdelarna.

Kontakten med oss ersätter inte andra kontakter du kanske redan har med till exempel vårdcentral, arbetsförmedling, kommunens LSS-verksamhet, socialtjänst, psykiatri eller andra.

Vuxenhabiliteringens Neuro- och hjärnskadeteam (NoHS) arbetar med dig som har neurologiska funktionsnedsättningar, omfattande rörelsehinder eller som har drabbats av hjärnskada i vuxen ålder, till exempel på grund av olycka eller stroke.

De vanligaste sjukdomarna och skadorna är MS, CP, muskeldystrofi och ryggmärgsbråck.

Relaterad information: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Vuxenhabiliteringens Autismteam erbjuder bland annat samtalsgrupper, kurser, informationsträffar och temakvällar.

Du som kommer till oss får veta mer om hur du själv kan underlätta din vardag. Du får också träffa andra som har diagnos inom autismspektrum som du kan utbyta erfarenheter med.

Det finns även möjlighet att få individuella samtal med oss om du väljer att delta i någon av våra kurser eller grupper.

 • Kurser och grupper hösten 2021
 • Informations- och tematräffar för patienter hösten 2021
 • Drop-in-träffar med andra personer som har en diagnos inom autismspektrumet

Du hittar Vuxenhabiliteringens utbud av kurser och grupper i Kurskatalog Vuxenhabiliteringen

Autismteamet har en egen extern webbplats. Där finns bl.a. kursmaterial och föreläsningar.

Relaterad information

Autismforum

Autism- och aspergerförbundet

Autism- och aspergerförbundet Örebro

Riksförbundet Attention

Organiserade aspergare Örebro

Du som är anhörig till en person med diagnos inom autismspektrumet erbjuds att delta i samtalsgrupper och informationsträffar.

 • Kurser och informationsträffar för anhöriga/närstående

Du hittar Vuxenhabiliteringens utbud av kurser och grupper i Kurskatalog Vuxenhabiliteringen

Kursmaterial (länk till extern webbplats för nedladdningsbart material)

Film: AST - vad är det? En presentation om autismspektrumtillstånd för anhöriga

Film: AST - vad är det? En presentation om autismspektrumtillstånd för anhöriga

Idérummet (entréhall)

Lilla konferensrummet, blå korridor (Neuro- och hjärnskadeteamet)

Samtalsrum/grupprum, blå korridor (neuro- och hjärnskadeteamet)

Gymnastiksalen

Badet i Karlahuset

Konferensrum, grön korridor (IF-teamet, intellektuell funktionsnedsättning)

Kurslokalen

Samtalsrum, röd korridor (autismteam)

Väntrum, röd korridor (autismteam)

Bild:Väntrum 2, grön korridor (IF-teamet, intellektuell funktionsnedsättning)

Väntrum 1, grön korridor (IF-teamet, intellektuell funktionsnedsättning)

Väntrum entré, blå korridor (neuro- och hjärnskadeteamet)

Väntrum 1, blå korridor (neuro- och hjärnskadeteamet)

Väntrum 2, blå korridor (neuro- och hjärnskadeteamet)

Huvudentré Karlahuset

Entréhall/hisshall Karlahuset

Ingång till orange/grön korridor

Huvudentré Lilla Karla (Älvtomtagatan)

Konferensrum, röd korridor (autismteam)

Brukarrådet på Vuxenhabiliteringen träffas 4 gånger per år för ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring verksamhetens aktuella frågor.

Vi arbetar utifrån de mål och riktlinjer som finns för brukarråden inom området habilitering och hjälpmedel.

Här kan du beställa eller ladda ner broschyrer, böcker och annat tryckt material och se på film.

"Att få vara den man är..." är framtaget av Angeline Ljungkvist (logoped) och Britt-Marie Hallberg (arbetsterapeut), Vuxenhabiliteringen, Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län.

Materialet är tänkt att användas till personer med omfattande kommunikationssvårigheter och fungerar som en informationsbank, ett språkrör eller som ett redskap i kommunikationen med sin omgivning.

Materialet består av en pärm med en informationsskrift, en manual och stommen till en berättelse om en människas liv.

"Att få vara den man är" är tänkt som ett stöd för kommunikation med människor i omgivningen.

Att få bli sedd och bekräftad för den men är, är viktigt för oss alla!

För den som har en funktionsnedsättning gällande kommunikationsförmåga och/eller minne kan det vara svårt att själv berätta om vem man är, vad man vill, tycker och tänker.

Materialet ”Att få vara den man är” byggs upp som en informationsbank kring individen och kan fungera som ett språkrör och ett redskap för kommunikation på individens egna villkor.

Du kan skriva ut materialet från vår hemsida:
Klicka på pdf-länkarna här nedan och skriv ut själv på din skrivare.

Läs och skriv gärna ut PDF-filen "Att få vara den man är - INFO" som förklarar vad materialet är tänkt för och hur du kan arbeta med det!

Pdf-filerna är upplagda i kronologisk ordning så som pärmen är uppbyggd. Pdf-filen med rubriksidor är 26 sidor lång med 1 rubrik per sida och är tänkt som arbetsmaterial.

För övriga frågor, ta gärna kontakt med oss via 1177.se-tjänsten.

För utskrift klicka här nedan:

Här kan du ladda ner eller beställa våra broschyrer.

Om du inte har möjlighet att ladda ner broschyrerna kan de beställas på telefon 019 - 602 94 00.

 

Vuxenhabiliteringen har tagit fram broschyr för personal inom hälso- och sjukvård, myndigheter, kommunala verksamheter, privata verksamheter, anhöriga och för den som är nyfiken.

Materialet har sammanställts med hjälp av arbetsterapeut Josefine Glansk och kurator Therés Lindin.

Du får information och kunskap samt tips på strategier och verktyg i hur du kan bemöta och underlätta ditt möte/kontakt med personer med IF.

Broschyren och filmerna har ett ”inifrånperspektiv” och belyser vilka praktiska vardagliga begränsningar som är vanliga för personer med IF. Materialet sammanställdes 2019-2020.

Broschyr

Filmer

Filmerna har gjorts av Referensgruppen. Gruppen består idag av 8 deltagare som är språkrör för hur det är att leva med IF.

Film 1 – Läsa och Skriva

Film 2 - Pengar

Film 3 – Tid

Film 4 – Kallelser, Kommunikation och Möten

Film 5 – Kontakt med myndigheter och vården och Få hjälp

Film 6 – Vad är viktigast att personal tänker på