Logo for the website Logo for the website

Föräldragruppen

Detta är en grupp för dig som har AST-diagnos och är förälder till barn mellan 3-12 år.

Wed 20 Oct 2021
10:00 - 12:00
Vuxenhabiliteringen Örebro, Våning 3, Folkungagatan 33

 

Det är ett stort ansvar att vara förälder och det kan ibland upplevas som svårt. I gruppen samtalar vi om hur du kan bemöta ditt barn i olika vardagssituationer. Vid varje tillfälle presenteras ett tema som vi sedan diskuterar tillsammans. Du behöver vara aktiv i gruppen och dela med dig av dina erfarenheter. Mellan grupptillfällena gör deltagarna hemuppgifter.

 

Exempel på teman som tas upp:

-      Samvaro och samspel med barnet

-      Positiv uppmärksamhet

-      Förberedelser och aktivitetsövergångar

-      Berätta för barnet om sina svårigheter/diagnos

 

8 gruppträffar

2 timmar per gruppträff

Cirka 6 deltagare

 

För att anmäla dig till denna grupp ska du ha deltagit i samtalsgruppen ”AST-vad är det?”

 

 

Plats: Vuxenhabiliteringen Örebro, Våning 3, Folkungagatan 33

 

Start: 20 oktober onsdagar kl. 10.00 - 12.00

          

Anmälan: Anmäl dig senast 5 oktober.

Kursanmälan ska göras antingen via 019-602 94 00 eller till din behandlare.

 

Kursmaterial finns på en extern webbplats för nedladdningsbart material.

 

Kursansvarig

Pernilla Eriksson

Enhetschef

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephonenumber' for 'English']

019-602 94 00

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephone-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-14:30

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/business-hours' for 'English']

Måndag-Fredag 08:00-16:45

Kurslokal för AST-kurs