Region Örebo county Region Örebo county
Search

Venöst centrum Karlskoga lasarett

Venöst centrum tar emot patienter med åderbråck på benen som orsakat bensår, hudförändringar, ytliga blodproppar, blödningar eller andra besvär som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga, inte åderbråck som enbart ger kosmetiska besvär.

Region Örebro län har koncentrerat all verksamhet kring patienter med åderbråck på benen till Venöst centrum på Karlskoga lasarett. Här finns samlad kompetens som tillsammans ger effektiv och jämlik vård vid utredning, bedömning och individuellt anpassad behandling.

Venöst centrum arbetar enligt det nationella vårdförloppet "Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår", se pdf under länkar.

Undersökning av åderbråck

Phone number

0586-660 19

Phone hours

Måndag-Torsdag 07:30-15:00

Fredagar 07:30-10:00

Service hours

Måndag-Torsdag 07:30-15:30

Fredagar 07:30-12:00

Telefax

0586-660 55

Visiting adress

Lasarettsvägen 1, nedre planet, väg D.

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Behandlingen sker på mottagningen i lokalbedövning, endast undantagsvis på operationsavdelningen i narkos eller ryggbedövning. 

Endovenös behandling

Endovenösa metoder passar bäst för större vener som är relativt raka. En kateter förs in i venen och läget kontrolleras med ultraljud. Behandlingen gör att venen skrumpnar ihop med hjälp av värmeenergi i form av endovenös laser (EVL) eller radiovågor (RF). Ibland används varianter på dessa metoder.

Injektionsbehandling (sklerosering)

Vid sklerosering injiceras ett medel direkt i åderbråcket eller via en speciell kateter som förs upp i en längre ven likartat de endovenösa metoderna ovan. Det skleroserande medlet kan ges rent eller i form av skum och får venen att skrumpna ihop.

Virknålsteknik (miniphlebectomier)

Via små stick dras åderbråcken ut med en liten virkkrok.

Vid första besöket gör vi en bedömning av dina besvär, undersöker dina ben och gör en ultraljudsundersökning av dina blodkärl. Du får besked direkt om resultatet av undersökningen och om det kan vara aktuellt med behandling av åderbråck.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Beroende på resultatet av undersökningen planeras fortsatt egenvård, uppföljning via vårdcentral eller behandling på Venöst Centrum. I dialog med läkaren får du informationsmaterial, kunskap om din diagnos, och överblick över planerad fortsatt vård samt vad du ska ta ansvar för själv i egenvård.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.