Logo for the website Logo for the website

Arbetsterapeuter på sjukhuset

Arbetsterapeuterna på våra sjukhus hjälper dig som till exempel efter sjukdom eller olycka har ett behov av att anpassa din vardagsmiljö. Det kan handla om att prova ut olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel men även att få stöd i att själv utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Arbetsterapeuterna anpassar sin arbetsplats utifrån ditt behov och kontakten kan ske i hemmet, i skolan, på jobbet eller i vården.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, July 12, 2022