Logo for the website Logo for the website

Paramedicinska teamet Lindesbergs lasarett

Paramedicinska teamet är en serviceenhet som arbetar mot sjukhusets inneliggande patienter. Vissa delar sker dock inom den öppna sjukvården där dagrehabilitering ingår. Våra patienter har en uttalad vårdkoppling till sjukhuset.

Phone number

0581-850 00

Visiting adress

Entré

Lindesbergs lasarett, Stentäppsgatan, Lindesberg

Enkelt hemmatest kan avslöja förstadier till tarmcancer

Sedan 2021 får boende i Örebro län mellan 60-70 år erbjudande om att göra ett självtest som kan upptäcka förstadier till tjock- och ändtarmscancer - en av de vanligaste cancerformerna.

Läs mer