Logo for the website Logo for the website

Mottagningar och vårdavdelningar på Lindesbergs lasarett

AK-mottagningen Lindesbergs lasarett
Akutmottagningen Lindesbergs lasarett
Allmänpsykiatrisk avdelning Lindesberg lasarett
Allmänpsykiatriska mottagningen Lindesberg lasarett
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Barn- och ungdomsmottagningen Lindesbergs lasarett
Bassängverksamhet på sjukhuset
Bårhus och visningsrum på Lindesbergs lasarett
Dagkirurgi Lindesbergs lasarett
Dialysmottagningen Lindesbergs lasarett
Dietist på sjukhuset
Fotvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Fysioterapeut på sjukhuset
Gynekologmottagningen Lindesbergs lasarett
Hudmottagningen Lindesbergs lasarett
Hörselvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Intensivvårdsavdelningen Lindesbergs lasarett
Intensivvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Kirurgavdelning 4 Lindesbergs lasarett
Kirurgmottagningen Lindesbergs lasarett
Kuratorer på Lindesbergs lasarett
Logopedmottagningen Lindesbergs lasarett
Medicinavdelning 1 Lindesbergs lasarett
Medicinmottagningen Lindesbergs lasarett
Medicinsk dagrehab Lindesbergs lasarett
Orofacial medicin Lindesbergs lasarett
Ortopedavdelning 3 Lindesbergs lasarett
Ortopedmottagningen Lindesbergs lasarett
Ögonmottagningen Lindesbergs lasarett
Öron- näsa- och halsmottagningen Lindesbergs lasarett
Patientbiblioteket Lindesbergs lasarett
Provtagningen Lindesbergs lasarett
Röntgenmottagningen Lindesbergs lasarett
Sjukhuskyrkan Lindesberg
Stroketeamet Lindesbergs lasarett

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 10, 2021