Region Örebo county Region Örebo county
Search

Beroendecentrums körkortsmottagning Örebro

Phone number

019-602 45 91

Phone hours

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Service hours

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-16:30

Phone number

019-602 27 90

Phone hours

Måndag-Söndag 00:00-24:00

Av- och ombokningstelefon för bokade tider till beroendecentrums verksamheter. Meddelande om avbokning kan lämnas dygnets alla timmar.

Phone number

019-602 05 30

Phone hours

Måndag-Fredag 10:00-12:00

Rådgivningstelefon för patienter som önskar ställa frågor om risk- eller skadligt bruk av alkohol, droger, läkemedel och/eller spel, eller lämna egenanmälan/egen vårdbegäran. Detta kontaktsätt kan vara ett alternativ om man exempelvis inte har tillgång till att kontakta verksamheten via 1177.se/vårdguidens e-tjänster eller av andra orsaker inte önskar använda e-tjänsten.

Visiting adress

Slottsgatan 10, 5 tr, 703 61, Örebro

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Beroende på vilket intyg du behöver tar en körkortsutredning olika lång tid. Under utredningstiden kommer du att kallas till oss för provtagning under ett antal tillfällen. Ta med ditt beslut eller föreläggande från Transportstyrelsen till första besöket.

Godkännande

I samband med att du påbörjar en körkortsutredning godkänner du att vi vid behov begär in beslut eller förelägganden från Transportstyrelsen samt att läkare har rätt att ta del av provsvar och din journal.

Läkemedel

Om du blir ordinerad eller behandlad med receptbelagda läkemedel vid besök på andra mottagningar, är det viktigt att du tar med ett intyg från den läkare som förskrivit läkemedlet samt informerar din behandlingskontakt hos oss. Användning av narkotikaklassade läkemedel kan medföra att din nykterhet inte kan styrkas. Om du är osäker kan du rådfråga din behandlingskontakt hos oss. 

Provtagning vid varje besök

Under besöken tar vi övervakade urinprov samt blodprov. Utöver ordinerad provtagning har läkare rätt att utföra extra oaviserade provtagningar.

Om du inte kommer på ditt besök

Uteblivet besök utan orsak medför att nykterhet och drogfrihet inte kan styrkas. Det kan leda till att utredningstiden förlängs eller startas om. Det är därför viktigt att du kontaktar mottagningen om du får förhinder.

Under besöken tar vi övervakade urinprov samt blodprov. Utöver ordinerad provtagning har läkare rätt att utföra extra oaviserade provtagningar.

Uteblivet besök utan orsak medför att nykterhet och drogfrihet inte kan styrkas. Det kan leda till att utredningstiden förlängs eller startas om. Det är därför viktigt att du kontaktar mottagningen om du får förhinder.

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid ditt besök hos oss.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Efter utredning och slutbetalning skickar vi ditt intyg samt provsvar till Transportstyrelsen. Det innebär att en utebliven slutbetalning fördröjer att intyget skickas till Transportstyrelsen.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.