Logo for the website Logo for the website

Särskilda sjukskrivningsregler under pandemin har upphört 1 oktober

De särskilda sjukskrivningsregler som gällt under pandemin gäller inte från och med 1 okt. Det innebär att karensavdraget återinförs och att du behöver läkarintyg från och med den 8:e dagen när du är sjuk.

Om du fortsätter vara sjuk och behöver söka sjukpenning från Försäkringskassan behöver du ett nytt läkarintyg som gäller från och med den 15:e dagen.

Om du ska ansöka om smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från den första dagen som du är sjuk.

Försäkringskassan beslutar

Det är Försäkringskassan som beslutar om sjukpenning och annan ersättning för dig som är sjuk, riskgrupp eller smittbärare av covid-19.

Sjukskrivning och läkarintyg (1177.se)

Läs mer om smittbärarpenning och andra ersättningar för corona hos Försäkringskassan

Rehabilitering efter covid-19

Det varierar hur lång tid det tar att återhämta sig efter covid-19. Det är vanligt att känna sig mycket trött länge efter sjukdomen, ibland i flera veckor, eller månader om du har varit mycket sjuk. Det är bra om du planerar för att successivt komma tillbaka till ditt vanliga liv.

Här får du råd om både fysisk och psykisk rehabilitering (1177.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021