Logo for the website Logo for the website

Beställ en kopia av journalen via internet

Beställ en kopia av journalen via blankett

Du kan beställa en kopia av din journal via en blankett. Blanketten lämnar eller skickar du till den vårdenhet du vill begära ut journalen ifrån.

Som patient har du i regel rätt att ta del av de uppgifter som finns i din journal. Men innan en journal kan lämnas ut måste det göras en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att få ett skriftligt besked och har alltid rätt att överklaga om sekretessprövningen visar att din journal inte kan lämnas ut. 

Kostnader och avgifter

Du kan läsa kopior av journalhandlingar på plats utan kostnad om möjlighet till detta finns. Om du önskar att kopiorna ska skickas till dig eller om du hämtar kopior mot uppvisande av legitimation tillkommer en avgift beroende på antal sidor. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

På 1177.se finns mer information om din journal och journalkopior

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021