Logo for the website Logo for the website

Om du känner dig sjuk, har hosta, feber, halsont eller snuva:
Kom inte till kliniken!
Du kan omboka din tid genom våra e-tjänster eller på telefon.
Vissa tider kan det vara svårt att nå oss på telefon så använd i första hand våra e-tjänster.

If you feel ill or have a cough, fever, sore throat or runny nose:
Do not visit the clinic!
You can rebook your appointment through our e-services or by phone.
At certain times, it can be difficult to reach us by phone. Then please use our e-services instead.

 

tandläkare med skyddsutrustning

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19.
Därför vill vi att du som besöker oss använder munskydd.

(Gäller dig som är född 2004 eller tidigare).

För att begränsa risken för smittspridning ser vi helst att du kommer ensam till ditt besök. Max en person får följa med dig in på kliniken. Gäller ej tolk och personlig assistent.


To limit the risk of spreading infection we prefer that you come alone to your visit. A maximum of one person may accompany you to the clinic.
Exceptions for interpreters and personal assistants.

På grund av Coronaviruset (covid-19) har vi tillfälligt ändrat våra regler för sent återbud. Du behöver inte betala om du avbokar mindre än 24 timmar innan besöket. Avbokning senare än 24 timmar innan besöket måste göras via telefon.
Du får fortfarande betala om du uteblir utan att höra av dig.

Folktandvården Region Örebro läns prislista

Om du behöver akuttandvård eller får andra besvär från munnen, ska du kontakta din klinik.
Vänta inte med att söka hjälp!

Om din vanliga klinik inte kan ta emot dig är du välkommen att ringa Folktandvårdens jourklinik på telefon 019-602 38 00.
Kliniken är öppen alla dagar, även helger och storhelger.

Folktandvårdens jourklinik

Vi har gjort anpassningar på klinikerna och kan ta emot patienter som tillhör en riskgrupp på ett säkert sätt.

Patienter vars tider har skjutits upp på grund av att de tillhör en riskgrupp kommer att bli uppringda och erbjudna en tid. De patienter som bedöms ha störst tandvårdsbehov kommer att kontaktas först.

Vi rekommenderar riskgruppspatienter att inte åka med kollektivtrafiken till tandvårdbesöket, välj om möjligt andra färdsätt.

Är det tryggt för mig att komma till Folktandvården?
Du kan vara trygg med att komma till oss - vi har strikta hygienrutiner för att ditt besök ska bli säkert.

  • Vår personal är noga med att följa basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning i form av munskydd, visir, handskar och förkläde vid behandling.
  • Vi desinficerar våra behandlingsrum före och efter varje patient
  • I alla våra väntrum finns handsprit som du kan använda vid ditt besök.
  • Innan besöket påminner vi våra patienter genom brev och/eller sms att omboka sin tid vid minsta sjukdomssymptom. Vi informerar även om att max en person får följa med till besöket för att minska antalet personer i våra väntrum.
  • På klinikerna finns skyltar och digital information på skärmar som påminner om att hålla avstånd i våra lokaler och använda munskydd.

Varför är det viktigt att jag kommer till mitt bokade besök?
Om du avbokar din tid nu, kan det bli svårt att få en ny tid när pandemin är över. Detta för att det kommer att vara många som behöver komma till oss då.
Att vänta med ditt besök kan göra att din munhälsa försämras. Det kan i sin tur leda till både längre och mer kostsamma behandlingar längre fram.

Vad ska jag göra om jag känner mig sjuk när det är dags för mitt besök?
Om du känner dig sjuk, har hosta, feber, halsont eller snuva, kom inte till kliniken!
Du kan omboka din tid genom våra e-tjänster eller på telefon.

Kontaktuppgifter till våra kliniker

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 20, 2021