Logo for the website Logo for the website

Prislista specialisttandvård

Här finns Folktandvården Region Örebro läns priser inom specialisttandvård. Priserna gäller från den 15 januari 2022.

Ibland behövs det specialistkunskaper för svårare tand- och käkbesvär. Då kan du få en remiss till Folktandvårdens specialisttandvård.

Här finns Folktandvårdens 8 specialisttandvårdskliniker

Priserna är en vägledning

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnaderna. Kostnad för material utöver standard kan tillkomma på vissa priser, dessa priser är märkta med en stjärna *

Referenspris och högkostnadsskydd

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.

Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se

100 Undersökningar och röntgen

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
103SR Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare                   715 500
103eSR Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel                390 500
107SR Omfattande undersökning, tandläkare 2 110 1 670
108SR Utredning inklusive undersökning, tandläkare 3 080 2 665
115SR Konsultation specialisttandvård  1 150 980
116SR Konsultation specialisttandvård, omfattande 2 450 1 900

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
121SR Röntgenundersökning , en bild, eller flera bilder av en tandposition 120 100
123SR Röntgenundersökning, helstatus 1 455 1 300
124SR Panoramaröntgenundersökning 1 105 875
125SR Röntgenundersökning, extraoral 1 095 1 015
126SR Röntgenundersökning, omfattande  1 765 1 720
127SR Röntgenundersökning, delstatus 410 355
128SR Röntgenundersökning, större delstatus 635 535

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
131SR Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 2 255 1 310
132SR Tomografiunderökning, två kvadranter eller sinus 2 510 1 770
133SR Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 2 805 2 415
134SR Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3 050 2 845

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
163SR Biopsi 1 350 1 340

 

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
301SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 655 535
302SR Sjukdoms- eller smärtbehandling  1 140 1 015
303SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 620 1 510
304SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 360 2 255
313SR Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 2 315 2 295
314SR Beteendemedicinsk behandling 1 070 1 060
341SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 1 000 755
342SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 960 1 935
343SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 4 320 4 290

 

400 Kirurgiska åtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
401SR Tanduttagning, en tand 1 460 1 420
402SR Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 300 2 025
403SR Tanduttagning, enkel 570 565
404SR Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4 330

4 100

405SR Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 835 5 470
406SR Tanduttagning, övertalig tand 1 475 1 420
407SR Övrig kirurgi eller plastik 3 140 2 650
408SR Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5 790 5 520
409SR Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2 090 2 040
410SR Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd  1 160 1 140

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
420SR Implantat, per styck, tilläggsåtgärd* 2 945 2 945
421SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6 600 4 070
422SR Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 365 1 905
423SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 7 450 5 935
424SR Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 775 2 155
425SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 9 600 8 015
426SR Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 450 2 915
427SR Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5 400 5 170
428SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant* 7 325 5 925
429SR Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5 250 5 105
430SR Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 200 2 030
431SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd* 3 150 3 090
432SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd* 2 350 2 305
435SR Avlägsnande av ett implantat 1 415 1 380
436SR Avlägsnande av ett implantat, enkel 330 250

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
446SR Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd* 2 280 2 060
447SR Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd* 1 675 1 390
448SR Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 170 1 005
451SR Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 935 4 525
452SR Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant inom tandposition 3-3 6 660 6 210
453SR Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 120 4 760
454SR Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 6 660 6 210
480SR Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 340 340

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

500 Rotbehandling

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
501SR Rensning och rotfyllning, en rotkanal 5 030 4 360
502SR Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 585 5 275
503SR Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 7 230 6 645
504SR Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 850 7 235
520SR Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 405 1 190
521SR Akut trepanation och kavumextirpation 1 265 1 055
522SR Komplicerad kanallokalisation  1 450 1 060
523SP Stiftborttagning  1 670 1 555
541SR Apikalkirurgisk behandling 5 490 4 820
542SR Apikalkirurgisk behandling, ytterligare en tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 515 1 350

600 Bettfysiologi

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
601SR Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 500 5 000
602SR Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 500 5 000
603SR Reponeringsskena, per skena 7 230 6 990
604SR Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 975 2 640
606SR Motorisk aktivering 920 665
607SR Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 195 1 005

800 Protetik

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
800SR Permanent tandstödd krona, en per käke 8 500 7 130
801SR Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7 995 5 545
802SR Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 5 235 3 950
802kSR Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall* 5 235 3 950
803SR Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 010 1 965
804SR Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 070 2 505
805SR Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd* 3 550 2 285
806SR Radikulärförankring vid avtagbar protes 5 175 4 235
806kSR Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall* 5 175 4 235
807SR Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 970 2 940
808SR Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4 290 4 165
808kSR Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall* 4 290 4 165
809SR Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led* 1 580 1 255

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
811SR Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 796 770
811oSR Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, per stöd 1 389 770
812SR Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 996 1 985
813SR Broreparation med tandteknisk insats 5 795 5 795
813kSR Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall* 5 795 5 795
814SR Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 865 9 865
814kSR Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall* 9 865 9 865
815SR Sadelkrona 6 700 6 405
815kSR Sadelkrona, ädelmetall/porslin* 6 700 6 405

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
822SR Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 5 080 4 475
823SR Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7 230 6 245
824SR Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 680 12 915
825SR Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 15 700 15 460
826SR Attachments, per styck* 100 100
827SR Hel underkäksprotes* 14 070 12 000
828SR Hel överkäksprotes* 13 430 12 000
829SR Immediatprotes, hel käke 10 670 8 440

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
831SR Justering av avtagbar protes  535 505
832SR Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 930 1 525
833SR Rebasering av protes  3 610 3 160
834SR Lagning av protes där avtryck krävs  2 865 2 360
834kSR Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall* 2 865 2 360
835SR Rebasering och lagning av protes  4 130 3 710
835kSR Rebasering och lagning av protes, ädelmetall* 4 130 3 710
836SR Komplicerad lagning av protes 5 295 4 510
836kSR Komplicerad lagning av protes, ädelmetall* 5 295 4 510
837SR Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 825 7 825
839SR Inmontering av förankringselement, per käke* 3 730 3 660

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
845SR Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 535 2 465
846SR Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 6 230 5 350
847SR Klammerplåt 4 925 4 895
848SR Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 800 740

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
850SR Implantatstödd krona, en per käke 11 440 9 770
850kSR Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall* 11 440 9 770
852SR Implantatstödd krona, flera i samma käke 10 875 7 545
852kSR Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall* 10 875 7 545
853SR Hängande led vid implantatstödd bro 2 975 2 505
853kSR Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall* 2 975 2 505
854SR Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 560 2 560
855SR Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 560 560
856SR Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 1 800 1 800
857SR Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 505 505
858SR Distans inklusive distansskruv, per styck* 1 315 1 315
859SR Integrerad distans/kopplingkomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd* 1 120 1 120
861SR Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 45 300 36 350
862SR Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 46 800 38 390
863SR Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 48 600 39 970
865SR Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 44 050 34 940
871SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat 23 150 20 445
872SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat 25 010 22 745
873SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 28 050 25 395
874SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 4 895 4 895
874kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat, ädelmetall* 4 895 4 895
875SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 5 710 5 710
875kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat, ädelmetall* 5 710 5 710
876SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 7 495 7 495
876kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat, ädelmetall* 7 495 7 495
877SR Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 17 500 17 345
878SR Förankringselement täckprotes, per styck 295 295

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
881SR Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 610 1 485
883SR Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats* 3 600 3 400
883kSR Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, ädelmetall* 3 600 3 400
884SR Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 10 300 8 365
884kSR Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs, ädelmetall* 10 300 8 365
888SR Fästskruv/broskruv, per styck* 185 185
889SR Distansskruv, per styck* 385 385
892SR Läkdistans, per styck* 345 345
893SR Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 520 1 450
894SR Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 575 1 500
895SR Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 000 1 920
896SR Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 145 2 030

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

900 Tandreglering

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
900SR Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 12 500 11 955
901SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 18 410 17 955
902SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 23 610 22 490
903SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 27 790 26 605
904SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 34 500 33 105
905SR Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 27 500 25 045
906SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 30 930 29 575
907SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 37 400 34 110
908SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 44 300 41 295

Utbytesåtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
921SR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand Enligt kostnadförslag 1 240
921kSR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand, ädelmetall Enligt kostnadförslag 1 240
922SR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar Enligt kostnadförslag 1 595
922kSR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar, ädelmetall Enligt kostnadförslag 1 595
925SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation* Enligt kostnadförslag 5 545
926SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona* Enligt kostnadförslag 8 050
928SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation* Enligt kostnadförslag 2 505
929SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona* Enligt kostnadförslag 5 545
940SR Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro* Enligt kostnadförslag 13 595
941SR Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på* Enligt kostnadförslag 8 050

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 14, 2022