Logo for the website Logo for the website

Informationsmaterial

Här finns affischer för offentliga platser samt informationsblad, foldrar och filmer på olika språk inklusive teckenspråk.

QR-koden länkar till sida på 1177.se med information om vem som ska testa sig, hur man testar sig i Örebro län och var man vänder sig.
Svenska: Provtagning för covid-19 (PCR) i Örebro län
Engelska: Getting tested for COVID-19

Affischerna skickas till nedanstående:

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 1, 2021