Logo for the website Logo for the website

Diagrammet visar andel av befolkningen, 18 år och äldre, som är vaccinerade med dos 1, respektive dos 2.

Statistiken avser Örebro län.

Statistiken uppdateras dagligen, men en viss eftersläpning förekommer och därmed kan siffrorna ändras även bakåt i tiden.

Did the content help you?