Logo for the website Logo for the website

Statistiken visar antal fall av covid-19 (laboratoriebekräftade) per vecka och per åldersgrupp. Statistiken baseras på alla provtagna i Örebro län (personer från andra län inkluderade).

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Did the content help you?