Logo for the website Logo for the website

Diagrammet visar antal vaccinerade mot covid-19 per vecka, för medborgare 18 år och äldre.

Siffrorna ovanför diagrammet visar ackumulerat antal vaccinerade av dos 1 respektive dos 2. Här ingår alla som vaccinerats i Örebro län.

Statistiken uppdateras dagligen, men en viss eftersläpning förekommer och därmed kan siffrorna ändras även bakåt i tiden.

Did the content help you?