Logo for the website Logo for the website

Vaccination mot covid-19

Här hittar du som är invånare i Örebro län information som rör vaccination av covid-19.

Du som reser kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen. Den som har färdtjänsttillstånd kan också resa till vaccinationsmottagningen utan att behöva betala egenavgift för resan. 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 11, 2021