Logo for the website Logo for the website

Vaccination mot covid-19

Här hittar du som är invånare i Örebro län information som rör vaccination av covid-19.

Nu kan följande grupper vaccinera sig med dos 3

Från och med fredag 3 december kan riskgrupper från 18 år samt personer födda 1961 eller tidigare boka tid för dos 3.

Läs mer i nyheten >>

Publicerad: 3 december 2021

Från och med onsdag 24 november kan du som ska vaccinera dig med dos 1, i mån av tid, komma på drop-in på någon av våra vaccinationsmottagningar. Vaccinationsmottagningarnas öppettider. Vill du vara garanterad en dos kan du istället boka tid.

Ska du vaccinera dig med dos 2 eller en påfyllnadsdos (dos 3) måste du boka en tid, du kan inte komma på drop-in.

För närvarande finns följande sex vaccinationsmottagningar i Örebro län där du kan vaccinera dig mot covid-19. Observera att Örebro Boglundsängen nu har stängt och ny vaccinationsmottagning i Örebro är Fredsgatan 27.

Olika mottagningar har olika öppettider för vaccination. Se öppettiderna på 1177.se

Du som reser kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen. Den som har färdtjänsttillstånd kan också resa till vaccinationsmottagningen utan att behöva betala egenavgift för resan. 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, October 6, 2021