Logo for the website Logo for the website

Samordning och nätverk

Idéer behöver samarbete eller stöd via andra verksamheter och funktioner för att utvecklas till en nyttiggjord innovation.

Slussning

Stödet slussning innebär att ha kunskap om och kontaktytor med andra så att samhällets samlade kompetenser blir tillgängliga för utvecklingen. Specifik kompetens och erbjudande finns internt inom Region Örebro län medan annan viktig kompetens finns utanför vår egen organisation.

Contacts

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 17, 2020