Logo for the website Logo for the website

En ny kurs för dig inom hälso- och sjukvården som är intresserad utav en framtid som forskningssjuksköterska eller forskningsstödjande personal.

 

Deltagarna får praktisk introduktion i klinisk forskning via verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt GCP utbildning inklusive certifiering för att därmed stå redo att påbörja sin karriär inom klinisk forskning.

Utbildningen ska ge deltagarna en inblick i utförandet av klinisk läkemedelsprövning med extern sponsor, akademisk klinisk studie med intern sponsor och studier inom bl. a fysioterapi samt insyn i hur forskningssamverkan med kommunal verksamhet kan se ut. Utöver detta får deltagarna även träna på provhantering och lära sig om biobankning.

 

För dig som är anställd inom Region Örebro län finns möjlighet till utbildningsförmån enligt riktlinje. För mer information kontakta din chef.

 

Kursen är planerad att hållas vårtermin 2022 via Örebro Universitet och välkomnar även externa deltagare.

 

Följ denna länk för att läsa mer om kursen eller anmäla ett intresse att delta på kommande kurstillfälle.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, September 15, 2021