Logo for the website Logo for the website

Kurs Klinisk forskningsmetodik, epidemiologi och biostatistik

Syftet med denna kurs är att ge en utökad introduktion till kliniska forskningsmetoder inom epidemiologi och biostatistik och ges på forskarutbildningsnivå. Kursen ger 7,5 högskolepoäng via Örebro universitet.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 6, 2021