Logo for the website Logo for the website

Unversitetessjukvårdens forskningscentrum (UFC) anordnar kursen Vetenskapligt förhållningssätt som ges varje hösttermin för ST-läkare. Målet med kursen är att öka förmågan till ett vetenskapligt förhållningssätt i det medicinska arbetet, som att söka, läsa, tolka och använda medicinsk vetenskaplig litteratur.

Mer information om kursen och anmälan hittar du här!

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021