Logo for the website Logo for the website

Inom Region Örebro län finns många möjligheter till utbildning och praktik. Vi bedriver verksamhetsförlagd utbildning inom en mängd olika vårdutbildningar och också arbetsplatsförlagt lärande för blivande undersköterskor och skötare.

Länk till Region Örebro läns webb för verksamhetsförlagd utbildning

 

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 21, 2021