Logo for the website Logo for the website

Läkemedelsprövningar

När det gäller prövningar av nya läkemedel och medicinteknisk utrustning är industri och företag viktiga partners för att nyttiggöra forskningsresultaten inom vården.

Forskning

Vill du genomföra en klinisk studie?

Vi hjälper dig att nå prövare inom Region Örebro län med din studieförfrågan, feasibility. Vi är även en del av Kliniska Studier Sverige där vi driver samverkan inom kliniska studier på nationell nivå.

I projektdatabasen kan du se vilka läkemedelsprövningar vi bedriver just nu.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, June 24, 2021