Logo for the website Logo for the website

Forskande enheter och kliniker

Den kliniska forskningen är en viktig del i verksamheternas utveckling. Inom Region Örebro län pågår forskning på ett antal kliniker och enheter.

Infartskopplingar

Här finns länkar till våra forskande kliniker och enheter inom Hälso- och sjukvården samt Folktandvården i Region Örebro län. Klicka på respektive länk för information om den forskning som utförs på respektive klinik/enhet.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 19, 2020