Logo for the website Logo for the website

Disputation: Jessica Westerlund

Jessica Westerlund disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Fri 10 Jun 2022
13:00 - 16:00
Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ
Add to my calendar

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Exposure to trichloramine, trihalomethanes and endotoxins - adverse respiratory and ocular effects among Swedish indoor swimming pool workers

Opponent: Christer Janson, professor, Uppsala universitet

Digitalt deltagande:  Åhörarlänk kommer publiceras här ett par dagar innan disputationen.