Logo for the website Logo for the website

Disputation, Lisa Rådman

Lisa Rådman disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Fri 09 Dec 2022
09:00 - 12:00
Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ
Add to my calendar

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Effects of electrical accidents: occupational and health perspectives

Opponent: Finn Nilson, professor, Institutionen för samhälls-och kulturvetenskap, Risk-och miljöstudier, Karlstads universitet.