Logo for the website Logo for the website

Disputation: Ronza Hadad

Ronza Hadad disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Fri 17 Jun 2022
09:00 - 12:00
Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ
Add to my calendar

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Implementation of strategies for management and prevention of sexually transmitted infections with focus on Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis

Opponent: Kate Seib, professor, Griffith University

Digitalt deltagande: Åhörarlänk kommer publiceras här ett par dagar innan disputationen.