Logo for the website Logo for the website

Esthers släktträff 2021

Esther och fågeln Fenix – vi ger luft under vingarna till den kunskap och erfarenhet om äldre som fötts ur pandemin!

Från ett pågående arbete med omställningen till en nära och samordnad vård och omsorg tar utvecklingen för och med äldre ny fart efter pandemins elddop. Den 21 oktober möts vi än en gång för att få kunskap, inspiration och goda exempel att ta med oss in i vårt lokala, regionala och nationella arbete.

När och var?

Konferensen kommer genomföras digitalt den 21 oktober 2021. Länk skickas till anmälda ca 1 vecka före konferensen. 

Vem är bjuden?

Förutom Esther själv, närstående, vård- och omsorgspersonal i olika funktioner och på olika nivåer, chefer eller beslutsfattare. Esthers släktträff vänder sig till alla som bryr sig om äldres hälsa.

Sponsorer

Konferensen sponsras av följande företag: Cambio, Ortivus och Medtronic.

Kostnad

300 kr - gratis för pensionärer

Program

08:45   Digital incheckning
09:00 Konferensstart – välkomna! Moderatorer Magdalena Johansson & Per-Ola Sundin
09:10 Välkomna till Örebro och Örebro län, Landshövding Maria Larsson
09:20 Esthers släktträff – det årliga kalaset, Maj Rom, SKR & Nicoline Vackerberg, Jönköping
09:30 Äldre strategi, Helena Henningsson, SKR
09:50 Hur fortsätter dagen? Moderatorer Magdalena & Per-Ola
10:00 Fika
10:30 Två parallella digitala rum
   
  Rum 1 – Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande samt rehabiliterande:
  Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela? Karin Johansson, Karin Högstedt och Linda Nyholm, FoU Nestor, Stockholm/KTH
  Rehabilitering efter covid-19 med inriktning mot målgruppen äldre, Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter
  Lokalt arbete med rehabilitering Covid-19 ur två primärvårdsperspektiv – vårdcentral och kommun, Helena Tholin, Hälsovalsenheten och Ola Lennbom, Skebäcks vårdcentral/Hälsovalsenheten samt Magdalena Johansson och Therese Börjesson, Kumla kommun
   
  Rum 2 – Teknik/Digitalisering:
  Äldre och välfärdsteknik, Eva Sahlén, samordnare för Kompetenscenter välfärdsteknik, Avdelningen för Vård och Omsorg, SKR
  Modellkommun informerar, Eija Häman Aktell, äldreomsorgschef Skellefteå kommun och Aina Bleikvassli, e-samordnare Övertorneå kommun
  Innovationer inom VälTel 2.0
12:00 Lunch
13:00 Vad har pensionärsorganisationerna arbetat med i det förebyggande/hälsofrämjande för äldre under covid-19? PRO Örebro
  En äldreomsorgslag – kommittédirektiv 2020:142, Louise Andersson, huvudsekreterare för utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner
14:00 Fika
14:30 Två parallella digitala rum
   
  Rum 1 – Kompetens:
  Jämförande kartläggning av äldreomsorgen i Norden, Kerstin Gunnarsson, analytiker Vård- och omsorgsanalys
  ”Trygga kompetensen för en God och nära vård – en länsgemensam kompetensförsörjningsplan i Örebro län”. Vad innebär det för den äldre människan? Sara Norén och Anna Bergemalm, Välfärd och folkhälsa Region Örebro län
  Hur använder vi den enskilde äldres kompetens? Kristina Luhr, Välfärd och folkhälsa Region Örebro län
   
  Rum 2 – Hälso- och sjukvård i hemmet:
  Hälso- och sjukvård i hemmet är ett nytt begrepp – vi behöver ge det ett innehåll. Kan vi ta med oss lärdomar från pandemin? Irene Nilsson-Carlsson, folkhälsoråd
  Hälso- och sjukvård i hemmet – ett utvecklingsarbete i Örebro län, Malin Duckert Ek, Välfärd och folkhälsa Region Örebro län
 

Lärdomar från pandemin – goda exempel på nya arbetssätt och samverkan region/kommun:
 - mobilt arbete
 - lokal samverkan mellan kommunen och vårdcentralen i praktiken, Tybble VC och Örebro kommun
 - lärande, påfyllning och kunskapsutbyte över professions- och huvudmannagränser 

16:10 Avslutning och överlämning av stafettpinnen till 2022 års arrangörer av släktträffen, Moderatorer Magdalena & Per-Ola
16:30 Konferensen slutar

Har du frågor om konferensen?

Kontakta oss på estherkonferens2021@regionorebrolan.se.