Logo for the website Logo for the website

Halvtidsseminarium: David McGreevy

David McGreevy håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Fri 09 Dec 2022
09:00 - 12:00
C2407, Campus USÖ, Örebro Universitet
Add to my calendar

Arbetets titel: "EndoVascular resuscitation and Trauma Management in hemorrhagic shock"

Sakkunniga:
Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet
Mattias Gunther, Karolinska Insitutet
Erik Stenberg, Örebro Universitet

Ordförande: Hans Hjelmqvist, Örebro Universitet