Logo for the website Logo for the website

Halvtidsseminarium: Frederik Berstad Møse

Halvtidsseminarium: Frederik Berstad Møse håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid instituionen för medicinska vetenskaper.

Mon 12 Dec 2022
09:00 - 12:00
C2407, Campus USÖ, Örebro Universitet
Add to my calendar

Arbetets titel: "Höftledsdysplasi hos vuxna: Epidemiologi, screening och diagnostik"

Sakkunniga:
Sören Övergaard, Köpenhamns Universitet
Johan Jendeberg, Örebro Universitet

Ordförande: Svante Hugosson, Örebro Universitet