Logo for the website Logo for the website

Så minskar du riskerna vid handintensivt arbete och handvibrationer

Under det här webbinariet tittar vi på vad du som arbetsgivare har för ansvar om dina arbetstagare har ett handintensivt arbete eller exponeras för handvibrationer. Du kommer även få information om hur du kan arbeta med riskbedömningar och åtgärder för att förhindra arbetsskador. Webbinariet hålls av ergonom, företagsläkare och företagssköterska från Regionhälsan.

Thu 27 Oct 2022
08:30 - 10:30
Thu 13 Oct 2022
Digitalt

Vi kommer ägna den första timmen åt att prata om handintensivt arbete (HIA) och den andra till att prata om handvibrationer (HAV). Vi kommer titta på:

 • vilka besvär HIA och HAV kan leda till
 • hur du kan riskbedöma arbetsmiljön och vidta åtgärder för att minska uppkomsten av arbetsskador
 • vad du som arbetsgivare har för ansvar att anordna medicinska kontroller (AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet).

Deltagande

 • Plats: Digitalt
  Länk och instruktion om hur du deltar skickas via e-post innan föreläsningen.
 • Avgift: Avräknas med 1,5 timme per deltagare, utifrån avtalet med Regionhälsan
 • Målgrupp: Chefer och HR-personal som berörs av medicinska kontroller vid handintensivt arbete samt arbete med handvibrationer
 • Anmälan senast: 13 oktober
  Anmälan är bindande. 

Anmälan

Anmälan sker via Region Örebro läns utbildningsportal. Genom att klicka på knappen ”Anmäl dig” högre upp på denna sida kommer du till vår utbildningsportal. Du som jobbar inom Region Örebro län klickar på regionloggan till vänster. Du som jobbar inom kommun klickar på bank-id-loggan till höger och loggar in med bank-id.

Frågor