Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kulturella kreativa branscher - frukost med bild och form

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet.

Wed 06 Mar 2024
08:30 - 09:30
Digitalt via Zoom
Add to my calendar

Ingen föranmälan, samtalen sker digitalt via Zoom.
Zoomlänk till webbinarierna

Program KKB-våren 2024.pdf

6 MARS, 8.30-9.30

Lars Strannegård, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm

– Är kulturella kreativa branscher ett bra sätt att etablera konsten inom näringslivet?

”Om kulturen presenteras som en motor som bidrar till arbetstillfällen, innovation och tillväxt applåderas den av många. Om inte pekas den mot skamvrån”. Strannegård resonerar kring kulturella kreativa branscher och vilken roll som konst och konstnärer har i samhället, om lönsamhet och värdering av kulturen inom näringslivet.

10 APRIL, 8.30-9.30

Sonia Hedstrand, konstnär och konstkritiker, Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas riksorganisation

– Vad betyder kulturella kreativa branscher för konstnärer?

Konstnärerna utgör den kreativa kärnan inom kulturella kreativa branscher men vad innebär det i realiteten när ”konstnären befinner sig längst ned i näringskedjan”? Hedstrand och Månsson samtalar om konstnärers villkor och utmaningar.

8 MAJ 8.30-9.30

Linda Kentaur Nordfors, konstnär och ekonomisk tänkare och Lina Werning, processledare, Ordförande PUNKS

– Kan det bli ekonomi av en konstnärs verksamhet?

Hur ser PUNKS* på de utmaningarna som finns inbyggda i den så kallade passionsdrivna ekonomin, vilken typ av stöd hjälper respektive stjälper? Nordfors och Werning samtalar om hur konstnärer kan skapa "framgång" på sina egna premisser.

*Passionsdriven Utveckling av Näringsliv, Kultur och Samhälle

Tidigare träffar

14 FEBRUARI 8.30-9.30
Paola Bjäringer, Misschiefs och Minna Palmqvist, konstnär
– Misschiefs, konst och alternativa finansieringsformer!

Arrangörer

Arrangörer för frukostseminarierna är Konstkonsulenterna i Sverige, Kalmar Konstmuseum, Region Jämtland Härejdalen, Region Värmland, Region Örebro län och Västra Götalandsregionen.

Save the dates! Konstnär i Kulturella Kreativa Branscher Frukostar med bild och form 14 februari, 6 mars, 10 april och 8 maj - Digitalt!