Logo for the website Logo for the website

Temaseminarium - Folkhälsa (forskning och orättvis hälsa)

Ämne: Mer om folkhälsovetenskaplig forskning och den orättvisa hälsan

Thu 09 Jun 2022
14:30 - 16:30
Konferensrum Studenten/Datasalen (S-huset, källarvån)
Add to my calendar

Program

 • Inledning
  Fredrik Söderqvist, docent, forskningsledare Folkhälsa
 • Att stärka förutsättningar för det lokala hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet: Lärdomar och resultat från Folkhälsopilot Stockholm
  Camilla Pettersson, fil dr och utvecklingsledare vid Välfärd och folkhälsa
 • Så mäter och följer Region Örebro län ungdomars liv och hälsa
  Linda Bååk, analytiker vid Staben Hållbar utveckling
 • Ungas psykiska hälsa – utmaningar och möjligheter
  Lena Uvhagen, doktorand

Anmäl dig här!