Logo for the website Logo for the website

Utbildning i Reflekterande skrivande

Att utforska sin livsberättelse genom pennan är en väg till större medvetenhet och förbättrad hälsa. Därför erbjuder Region Örebro län en ettårig utbildning på kvartsfart för handledare i Reflekterande skrivande.

Tue 14 Dec - Sun 19 Dec 2021
08:00 - 17:00
Tue 09 Nov 2021

Målgrupp

Personer i Örebro län som är intresserade av att utbilda sig och leda grupper i Reflekterande skrivande.

Hur anmäler jag mig?

Skriv ut och fyll i intresseanmälan, som finns i inbjudan:

Som anställd behöver du din chefs underskrift.

Scanna in din anmälan och skicka e-post till Linda Berg Ottoson senast onsdagen den 9 november 2021.

Vid stort intresse kommer vi göra ett urval utifrån samtliga anmälningar. Utbildningen har max 20 platser.

Kostnad

Region Örebro län står för de flesta kostnaderna (kursavgift, visst kursmaterial och fika vid de fysiska träffarna) under förutsättning att deltagarna:

  • efter avslutad utbildning använder sina kunskaper praktiskt genom att leda minst en grupp i Reflekterande skrivande
  • deltar i nätverksträffar med övriga deltagare från utbildningen

Kursledare

Kursledare är Emelie Hill Dittmer, terapeutisk skrivpedagog och författare till bland annat Skriv för att läka – En guide i reflekterande skrivande.

Kursplan

Collage med händer som skriver på papper och skärmar.

Contacts

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek och Litteratur