Logo for the website Logo for the website

Vitsippan 30 år - ett hospice växer fram

Gästhemmet Vitsippan var det första landstingsdrivna hospicet i Sverige. Professor Britt-Marie Ternestedt och överläkare Peter Appelros berättar om starten av denna verksamhet som fortfarande är en del av regionens vård.

Wed 09 Nov 2022
17:30 - 19:30
Aulan Campus USÖ, Grevrosengatan 30, Örebro
Add to my calendar

Den 1 oktober 1991 invigdes Gästhemmet Vitsippan, den första landstingsdrivna hospiceavdelningen i Sverige. Målet var att stödja svårt sjuka och döende människor att leva så bra som möjligt livet ut, och vara ett komplement till andra vårdformer. Samtidigt initierades forskning och utbildning. Nu, drygt 30 år senare, finns avdelning 84 Vitsippan och ASIH (avancerad hemsjukvård i hemmet) som en palliativ enhet på USÖ. Fortfarande är målsättningen att: ”med engagemang, respekt och omtanke stödja patienten i att uppnå bästa möjliga livskvalitet…”

Professor Britt-Marie Ternestedt, en av initiativtagarna, och överläkare och docent Peter Appelros, klinikchef vid den geriatriska kliniken där Vitsippan kom att ligga, delar med sig av berättelsen om hur Vitsippan kom till.