Logo for the website Logo for the website

Cesam, stiftelsen centrum för samhällsarbete och mobilisering, lekmannarevisor

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Larz Lundberg Liberalerna Lekmannarevisor 1
Lena Jansson Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisor 2
Gunilla Karlsson Socialdemokraterna Lekmannarevisorsersättare 3
Sven Landh Kristdemokraterna Lekmannarevisorsersättare 4

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020