Logo for the website Logo for the website

Forsknings- och utbildningsnämnd

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Margareta Ehnfors Kristdemokraterna Ordförande 1
Fredrika Jakobsen Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Ulrika Björklund Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Inger Trodell Dahl Socialdemokraterna Ledamot 4
Ewa-Leena Johansson Socialdemokraterna Ledamot 5
Emilia Molin Centerpartiet Ledamot 6
Peter Strömberg Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Henrik Johansson Liberalerna Ledamot 8
Lina Särén Sverigedemokraterna Ledamot 9
Johannes Kärki Socialdemokraterna Ersättare 10
Johanna Svärd Socialdemokraterna Ersättare 11
Eva Palmqvist Socialdemokraterna Ersättare 12
Conny Harrysson Kristdemokraterna Ersättare 13
Maria-Pia Karlsson Centerpartiet Ersättare 14
Ylva von Schéele Moderata Samlingspartiet Ersättare 15
Göran Gustafsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 16
Sten Lang Miljöpartiet de Gröna Ersättare 17
Tom Persson Sverigedemokraterna Ersättare 18

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020