Logo for the website Logo for the website

Länstrafiken Mälardalen AB, styrelse

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Monica Johansson Socialdemokraterna Ordförande 1
Daniel Portnoff Moderata Samlingspartiet Ersättare 2
Nina Höijer Socialdemokraterna Ledamot 3
Oskar Svärd Moderata Samlingspartiet Ersättare 4
Tommy Levinsson Socialdemokraterna Ledamot 5
Tomas Högström Moderata Samlingspartiet Ersättare 6

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020