Logo for the website Logo for the website

Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, lekmannarevisor

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Ingrid Båve Socialdemokraterna Ledamot 1
Gunilla Karlsson Socialdemokraterna Lekmannarevisor 1
Annica Blomgren Socialdemokraterna Lekmannarevisorsersättare 2
Lennart Carlsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 2

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020